Title: Netradiční metody v didaktice literatury
Other Titles: Unusual methods in the didactics of literature
Authors: Šilhánková, Simona
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4481
Keywords: Interpretace;konkretizace;dramatizace;čtenář;učení
Keywords in different language: Interpretation;concretization;dramatization;reader;teaching
Abstract: Bakalářská práce se zabývá základními teoretickými zásadami literární výchovy na prvním stupni základní školy a praktického užívání netradičních metod výuky a mezipředmětových vazeb při hodině čtení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the basic theoretical principles of literary education at primary school. It also describes the practical use of innovative teaching methods and interdisciplinary links during the reading lesson.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
silhankova.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).silhankova.pdfPosudek vedoucího práce238,55 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).silhankova.pdfPosudek oponenta práce163,46 kBAdobe PDFView/Open
pdf(3).silhankova.pdfPrůběh obhajoby práce156,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.