Název: Netradiční metody v didaktice literatury
Další názvy: Unusual methods in the didactics of literature
Autoři: Šilhánková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Jirásek, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4481
Klíčová slova: Interpretace;konkretizace;dramatizace;čtenář;učení
Klíčová slova v dalším jazyce: Interpretation;concretization;dramatization;reader;teaching
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá základními teoretickými zásadami literární výchovy na prvním stupni základní školy a praktického užívání netradičních metod výuky a mezipředmětových vazeb při hodině čtení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the basic theoretical principles of literary education at primary school. It also describes the practical use of innovative teaching methods and interdisciplinary links during the reading lesson.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
silhankova.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).silhankova.pdfPosudek vedoucího práce238,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).silhankova.pdfPosudek oponenta práce163,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(3).silhankova.pdfPrůběh obhajoby práce156,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.