Název: Morfologické prostředky v jazyce Postily Jana Rokycany
Další názvy: Morphological means in "Postila" language by Jan Rokycana
Autoři: Žatková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Pasáčková, Eva
Oponent: Chýlová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4483
Klíčová slova: substantiva;vokalická deklinace;konsonantická deklinace;Jan Rokycana;popisovaná norma staročeštiny
Klíčová slova v dalším jazyce: nouns;vocal declination;consonant declination;Jan Rokycana;described old czech language norm
Abstrakt: Cílem práce bylo popsat deklinační systém substantiv staročeského jazyka a doložit na díle Jana Rokycany, zda se literární jazyk západních Čech 15. století shodoval s popisovanou normou jazyka či vykazoval známky jihozápadočeského dialektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to describe the Old Czech system of declension of nouns. And also to document if the literary language of 15th century corresponded with described language norm or showed signs of South-West Bohemian dialect.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zatkova.pdfPlný text práce813,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zatkova.pdfPosudek vedoucího práce401,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).zatkova.pdfPosudek oponenta práce68,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).zatkova.pdfPrůběh obhajoby práce164,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.