Title: Morfologické prostředky v jazyce Postily Jana Rokycany
Other Titles: Morphological means in "Postila" language by Jan Rokycana
Authors: Žatková, Pavla
Advisor: Pasáčková, Eva
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4483
Keywords: substantiva;vokalická deklinace;konsonantická deklinace;Jan Rokycana;popisovaná norma staročeštiny
Keywords in different language: nouns;vocal declination;consonant declination;Jan Rokycana;described old czech language norm
Abstract: Cílem práce bylo popsat deklinační systém substantiv staročeského jazyka a doložit na díle Jana Rokycany, zda se literární jazyk západních Čech 15. století shodoval s popisovanou normou jazyka či vykazoval známky jihozápadočeského dialektu.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to describe the Old Czech system of declension of nouns. And also to document if the literary language of 15th century corresponded with described language norm or showed signs of South-West Bohemian dialect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zatkova.pdfPlný text práce813,29 kBAdobe PDFView/Open
zatkova.pdfPosudek vedoucího práce401,49 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).zatkova.pdfPosudek oponenta práce68,89 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).zatkova.pdfPrůběh obhajoby práce164,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.