Title: Svět Siegfrieda Kappera v básnické sbírce České listy
Other Titles: World of Siegfried Kapper in collection of poems Czech sheets
Authors: Prixová, Marie
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4484
Keywords: Siegfried Kapper;židovství;Židé;židovská kultura;19. století;česká poezie;česko-židovské hnutí
Keywords in different language: Siegfried Kapper;judaism;Jews;jewish culture;19th century;czech poetry;czech-jewish movement
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o emancipačních snahách Židů pohledem židovského básníka Siegfrieda Kappera. Byl jeden z prvních, kdo se zasazoval o to, aby se Židé z Čech ztotožnili s českou kulturou. Židovství jako takové však není hlavní otázkou mé práce, zaměřila jsem se především na problematiku emancipace Židů a jejich kultury v české společnosti v 19. století v Kapperově sbírce České listy.
Abstract in different language: This bachelor thesis talks about emancipatory tendencies of Jews, view of the jewish poet Siegfried Kapper. He was one of the first, who advocated about alignment of Jews from Bohemia with czech culture. However, Judaism is not the main topic of my thesis, I focused on problems of the emancipation of Jews and their culture in 19th century´s czech society in Kapper´s collection named Czech sheets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Bakalarska prace 2012).pdfPlný text práce689,42 kBAdobe PDFView/Open
prixova.pdfPosudek vedoucího práce256,84 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).prixova.pdfPosudek oponenta práce188,82 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).prixova.pdfPrůběh obhajoby práce152,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.