Název: Svět Siegfrieda Kappera v básnické sbírce České listy
Další názvy: World of Siegfried Kapper in collection of poems Czech sheets
Autoři: Prixová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Jirásek, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4484
Klíčová slova: Siegfried Kapper;židovství;Židé;židovská kultura;19. století;česká poezie;česko-židovské hnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: Siegfried Kapper;judaism;Jews;jewish culture;19th century;czech poetry;czech-jewish movement
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o emancipačních snahách Židů pohledem židovského básníka Siegfrieda Kappera. Byl jeden z prvních, kdo se zasazoval o to, aby se Židé z Čech ztotožnili s českou kulturou. Židovství jako takové však není hlavní otázkou mé práce, zaměřila jsem se především na problematiku emancipace Židů a jejich kultury v české společnosti v 19. století v Kapperově sbírce České listy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis talks about emancipatory tendencies of Jews, view of the jewish poet Siegfried Kapper. He was one of the first, who advocated about alignment of Jews from Bohemia with czech culture. However, Judaism is not the main topic of my thesis, I focused on problems of the emancipation of Jews and their culture in 19th century´s czech society in Kapper´s collection named Czech sheets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(Bakalarska prace 2012).pdfPlný text práce689,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prixova.pdfPosudek vedoucího práce256,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).prixova.pdfPosudek oponenta práce188,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).prixova.pdfPrůběh obhajoby práce152,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.