Title: Návrh přístrojového transformátoru
Other Titles: Design of an instrument transformer
Authors: Kozojed, Josef
Advisor: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Mužík Václav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44852
Keywords: přístrojový transformátor;přístrojový transformátor proudu;návrh přístrojového transformátoru proudu;chyba proudu;chyba úhlu
Keywords in different language: instrument transformer;current instrument transformer;design of instrument transformer;ratio error;phase displacement
Abstract: Cílem této práce je návrh přístrojového transformátoru proudu pro síť nízkého napětí. Dále je v této práci rozebrána základní problematika přístrojových transformátorů a druhy jejich provedení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is design of current instrument transformer for low voltage grid. Basic issues of instrument transformers and design types are discussed in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozojed_BP.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,06 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce38,67 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce23,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.