Katedra výkonové elektroniky a strojů / Department of Power Electronics and Machines

Kolekce


Recent Submissions

Vaško, Ondřej
Odhad vývoje evropské elektrické výroby v kontextu současných geo- \\politických problémů

The Bachelor's thesis "Estimation of the Development of European Electricity Generation in the Context of Current Geopolitical Issues" discusses the possibilities of future development based on the current state of European electricity generation. The aim of the thesis is to present...

Klíma, Jan
Uplatnění bateriového energetického úložiště v síťových podpůrných službách ČR

he present bachelor thesis focuses on the application of battery storage systems for network support services. With the increasing share of renewable energy sources, the problem of storage and optimization of power grid operation is more difficult than ever before. The nowadays promisin...

Hábl, Vojtěch
Metody on-line diagnostiky, senzory a přenos dat v systémech elektrických strojů a zařízení VN

This bachelor thesis deals with the theoretical description of on-line diagnostic systems for high-voltage devices, applicable methods, and applicable sensors. Furthermore, data acquisition and communication systems in industrial networks are described. This thesis focuses on partial discharge monitoring, ...

Sem, Vojtěch
Nečistoty jaderného paliva a strukturálních materiálů a jejich vliv na zadní část palivového cyklu

Comparison of radionuclide activities during cooling times for fuel assembly with and without impurities

Fíla, Vojtěch
Větrná energetika v České republice a ve světě

This bachelor thesis deals with the issue of wind energy in the Czech Republic and in the world. In the introductory part, the history and development of wind energy is presented, including an overview of different types of wind power plants and a description of the ...