Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková Šárka, Mgr.
dc.contributor.authorŠevců, Jan
dc.contributor.refereeZahradnická Ilona, PhDr.
dc.date.accepted2021-6-22
dc.date.accessioned2021-07-05T22:10:37Z-
dc.date.available2020-6-1
dc.date.available2021-07-05T22:10:37Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier87442
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44857-
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na metody fyzioterapie v léčbě degenerativního onemocnění - spondylartrózy. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, popisem degenerativních onemocnění, detailním popsáním spondylartrózy a možnostmi její léčby v rámci fyzioterapie. V praktické části jsou zpracované tři kazuistiky, kde se komparovalo rozvíjení páteře a ústup bolesti.cs
dc.format74 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkineziologiecs
dc.subjectpáteřcs
dc.subjectdegenerativní onemocněnícs
dc.subjectspondylartrózacs
dc.subjectdiagnostické postupy fyzioterapiecs
dc.subjectbolestcs
dc.subjecthluboký stabilizační systémcs
dc.subjectmetody fyzioterapiecs
dc.titleMetody fyzioterapie v léčbě spondylartrózycs
dc.title.alternativePhysiotherapy methods in the treatment of spondylarthrosisen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis is aimed at methods of physiotherapy in treatment of degenerative ailment - spondylarthrosis. Theoretical part deals with backbone kinesiology, degenerative ailment, detail description and treatment of spondylarthrosis. In the practical part the thesis compares three cases history of backbone development and remission of pain.en
dc.subject.translatedkinesiologyen
dc.subject.translatedbackboneen
dc.subject.translateddegenerative ailmenten
dc.subject.translatedspondylarthrosisen
dc.subject.translateddiagnostic physiotherapyen
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translateddeep stabilizing systemen
dc.subject.translatedmethods of physiotherapyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sevcu_jan_FYT_BP.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Sevcu - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce309,58 kBAdobe PDFView/Open
Sevcu - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce464,05 kBAdobe PDFView/Open
Sevcu.pdfPrůběh obhajoby práce380,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.