Title: Metody fyzioterapie v léčbě spondylartrózy
Other Titles: Physiotherapy methods in the treatment of spondylarthrosis
Authors: Ševců, Jan
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Zahradnická Ilona, PhDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44857
Keywords: kineziologie;páteř;degenerativní onemocnění;spondylartróza;diagnostické postupy fyzioterapie;bolest;hluboký stabilizační systém;metody fyzioterapie
Keywords in different language: kinesiology;backbone;degenerative ailment;spondylarthrosis;diagnostic physiotherapy;pain;deep stabilizing system;methods of physiotherapy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na metody fyzioterapie v léčbě degenerativního onemocnění - spondylartrózy. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, popisem degenerativních onemocnění, detailním popsáním spondylartrózy a možnostmi její léčby v rámci fyzioterapie. V praktické části jsou zpracované tři kazuistiky, kde se komparovalo rozvíjení páteře a ústup bolesti.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is aimed at methods of physiotherapy in treatment of degenerative ailment - spondylarthrosis. Theoretical part deals with backbone kinesiology, degenerative ailment, detail description and treatment of spondylarthrosis. In the practical part the thesis compares three cases history of backbone development and remission of pain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sevcu_jan_FYT_BP.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Sevcu - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce309,58 kBAdobe PDFView/Open
Sevcu - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce464,05 kBAdobe PDFView/Open
Sevcu.pdfPrůběh obhajoby práce380,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.