Title: Podoby židovství v dílech F.R. Krause, Františka Kafky, Hany Bělohradské a J.R. Picka
Other Titles: Forms of judaism in writings of F.R. Kraus, František Kafka, Hana Bělohradská and J.R. Pick
Authors: Němejcová, Barbora
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4487
Keywords: František R. Kraus;František Kafka;Hana Bělohradská;Jiří R. Pick;judaismus;okupace;poválečná próza;holocaust;2. světová válka
Keywords in different language: František R. Kraus;František Kafka;Hana Bělohradská;Jiří R. Pick;judaism;jewish;ocupation;postwar prose;holocaust;world war second
Abstract: Téma této práce zní Podoby židovství v dílech F.R. Krause, Františka Kafky, Hany Bělohradské a J.R. Picka. Soustředila jsem se na méně známé české autory, kteří se ve své tvorbě věnovali tématu židovství. Jedná se o texty související s 2. světovou válkou. V úvodu je nastíněn stručný přehled o působení Židů na našem území, následuje představení zvolené čtveřice autorů. Hlavním cílem bylo přiblížit a rozebrat vybraná díla a v závěru shrnout jejich odlišné a podobné znaky. Současně byly tyto texty zařazeny do kontextu české prózy s tematikou okupace.
Abstract in different language: The theme of this bachelor work is called Forms of judaism in writings of F.R. Kraus, František Kafka, Hana Bělohradská and J.R. Pick. In this thesis the author tried to concentrate on a few less-known Czech writers, who devoted their writing to the fate of Jews during the Second World War. In the first part of this work the author outlined the influence of the Jewish etnic group on the population of our country, with the aim to gain orientation in the historical backgound of that time. Next the author analysed the texts of selected books with the Jewish theme from different points of view and in the end of her work compared the books she used. In the closing of this work there is a contextual classification of the mentioned books into the category of works with the topic of occupation, from the end of the Second World War until today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Nemejcova - BP2012.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
nemejcova.pdfPosudek vedoucího práce383,32 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).nemejcova.pdfPosudek oponenta práce223,99 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).nemejcova.pdfPrůběh obhajoby práce159,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.