Název: Podoby židovství v dílech F.R. Krause, Františka Kafky, Hany Bělohradské a J.R. Picka
Další názvy: Forms of judaism in writings of F.R. Kraus, František Kafka, Hana Bělohradská and J.R. Pick
Autoři: Němejcová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4487
Klíčová slova: František R. Kraus;František Kafka;Hana Bělohradská;Jiří R. Pick;judaismus;okupace;poválečná próza;holocaust;2. světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: František R. Kraus;František Kafka;Hana Bělohradská;Jiří R. Pick;judaism;jewish;ocupation;postwar prose;holocaust;world war second
Abstrakt: Téma této práce zní Podoby židovství v dílech F.R. Krause, Františka Kafky, Hany Bělohradské a J.R. Picka. Soustředila jsem se na méně známé české autory, kteří se ve své tvorbě věnovali tématu židovství. Jedná se o texty související s 2. světovou válkou. V úvodu je nastíněn stručný přehled o působení Židů na našem území, následuje představení zvolené čtveřice autorů. Hlavním cílem bylo přiblížit a rozebrat vybraná díla a v závěru shrnout jejich odlišné a podobné znaky. Současně byly tyto texty zařazeny do kontextu české prózy s tematikou okupace.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor work is called Forms of judaism in writings of F.R. Kraus, František Kafka, Hana Bělohradská and J.R. Pick. In this thesis the author tried to concentrate on a few less-known Czech writers, who devoted their writing to the fate of Jews during the Second World War. In the first part of this work the author outlined the influence of the Jewish etnic group on the population of our country, with the aim to gain orientation in the historical backgound of that time. Next the author analysed the texts of selected books with the Jewish theme from different points of view and in the end of her work compared the books she used. In the closing of this work there is a contextual classification of the mentioned books into the category of works with the topic of occupation, from the end of the Second World War until today.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Barbora Nemejcova - BP2012.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemejcova.pdfPosudek vedoucího práce383,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).nemejcova.pdfPosudek oponenta práce223,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).nemejcova.pdfPrůběh obhajoby práce159,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4487

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.