Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKozák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKoloros, Jan
dc.contributor.refereeRusňák Karel, Doc. RNDr. CSc.
dc.date.accepted2021-7-13
dc.date.accessioned2021-07-19T22:10:35Z-
dc.date.available2020-10-1
dc.date.available2021-07-19T22:10:35Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-28
dc.identifier87633
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44900-
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlivu geometrie vzorku na naměřené hodnoty rezistivity a koncentrace nosičů náboje u tenkých vrstev transparentních vodivých oxidů. Rozdílné geometrie jsou zkoumány na dvou transparentních vodivých oxidech (oxid zinečnatý dopovaný hliníkem, AZO), jenž byly připravovány za různých podmínek depozice. K měření jejich elektrických vlastností byly použity van der Pauwova metoda a čtyřbodová metoda. Čtvercové vzorky byly upraveny pomocí diamantové tužky s cílem připravit geometrii nazývanou řecký kříž a disk. Měřením jsme zjistili, že nejlepší preciznosti hodnot koncentrace nosičů náboje námi měřených geometrií dosahuje u van der Pauwovy metody ideální čtvercový rozměr 8,5 x 8,5 mm, který má velkou délku vrypu, ale vryp ještě nenarušuje strukturu transparentní vodivé vrstvy ve středu vzorku. Z výsledků při měřeni van der Pauwovy metody také vidíme, že se zvětšující se délkou vrypu se zvětšuje naměřená hodnota pro rezistivitu. Hodnoty rezistivity získané oběma metodami se shodují.cs
dc.format33 s. 44427 znaků
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectazocs
dc.subjecthallův jevcs
dc.subjectčtyřbodová metodacs
dc.subjecttransparentní vodivé oxidycs
dc.subjectvan der pauwova metodacs
dc.titleVliv geometrie vzorku na přesnost měření elektrických vlastností tenkovrstvých transparentních vodivých oxidůcs
dc.title.alternativeInfluence of a geometric sample on the accuracy of measuring the electrical properties of thin-film transparent conductive oxidesen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is focused on the investigation of the influence of the sample geometry on the measured values of resistivity and concentration of charge carriers in thin layers of transparent conductive oxides. Different geometries are investigated on two transparent conductive oxides (aluminium-doped zinc oxide, AZO), which were prepared under different deposition conditions. The van der Pauw method and the four-point method were used to measure their electrical properties. The square samples were treated with a diamond pencil to prepare a geometry called a Greek cross and a disk. By experimental measurements, we found that the best precision values of the concentration of charge carriers from the geometries measured by us were obtained by the van der Pauw method using a square sample with dimensions of 8.5 x 8.5 mm, which has a large scratch length, but the scratch does not disturb the structure of the transparent conductive layer in the center of the sample. From the results of the measurement of the van der Pauw method, we also see that as the length of the scratch increases, the measured value for resistivity increases. The resistivity values obtained by both methods are the same.en
dc.subject.translatedazoen
dc.subject.translatedhall effecten
dc.subject.translatedfour point probe methoden
dc.subject.translatedtransparent conducting layersen
dc.subject.translatedvan der pauw methoden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baklarska_prace_Koloros.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Koloros_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,02 kBAdobe PDFView/Open
BP_Koloros_oponent.pdfPosudek oponenta práce557,26 kBAdobe PDFView/Open
BP_Koloros_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce247,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.