Title: Charakteristické rysy syntaxe současné sportovní publicistiky
Other Titles: Characteristic Features of Syntax in Contemporary Sports Journalism
Authors: Thomayerová, Michaela
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4492
Keywords: publicistika;žurnalistika;publicistické titulky;reportáž;věta jednočlenná a dvojčlenná;souvětí souřadné a podřadné;výpověď;přívlastek shodný a neshodný
Keywords in different language: journalism;publicistic headlines;sportscast;one-member and dyadic sentence;compound and complex sentence;testimony;attribute pre- or post-modifier
Abstract: Bakalářská práce se zabývá charakteristickými rysy současné sportovní publicistiky. Těžištěm práce je analýza vycházející z 15 reportáží ze tří různých médií. Jazykové doklady byly čerpány z periodik Plzeňský deník, deník Sport a webového serveru www.hcplzen.cz.
Abstract in different language: My undergraduate thesis deals with the Characteristic Syntactic Features of Contemporary Sports Journalism. The focus of my deals is an analysis of 15 reports of three different media. The language material was drawn from the periodicals Plzeňský denik, deník Sport and the web site www.hcplzen.cz
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC THOMYEROVA.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
thomayerova.pdfPosudek vedoucího práce257,75 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).thomayerova.pdfPosudek oponenta práce442,66 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).thomayerova.pdfPrůběh obhajoby práce172,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.