Název: Charakteristické rysy syntaxe současné sportovní publicistiky
Další názvy: Characteristic Features of Syntax in Contemporary Sports Journalism
Autoři: Thomayerová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vaňková, Jana
Oponent: Vejvodová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4492
Klíčová slova: publicistika;žurnalistika;publicistické titulky;reportáž;věta jednočlenná a dvojčlenná;souvětí souřadné a podřadné;výpověď;přívlastek shodný a neshodný
Klíčová slova v dalším jazyce: journalism;publicistic headlines;sportscast;one-member and dyadic sentence;compound and complex sentence;testimony;attribute pre- or post-modifier
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá charakteristickými rysy současné sportovní publicistiky. Těžištěm práce je analýza vycházející z 15 reportáží ze tří různých médií. Jazykové doklady byly čerpány z periodik Plzeňský deník, deník Sport a webového serveru www.hcplzen.cz.
Abstrakt v dalším jazyce: My undergraduate thesis deals with the Characteristic Syntactic Features of Contemporary Sports Journalism. The focus of my deals is an analysis of 15 reports of three different media. The language material was drawn from the periodicals Plzeňský denik, deník Sport and the web site www.hcplzen.cz
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC THOMYEROVA.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
thomayerova.pdfPosudek vedoucího práce257,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).thomayerova.pdfPosudek oponenta práce442,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).thomayerova.pdfPrůběh obhajoby práce172,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.