Title: Hydronyma na Stříbrsku
Other Titles: The Hydromancy of Stribro environs
Authors: Hodonická, Veronika
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Málková, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4494
Keywords: onomastika;toponomastika;toponyma;pomístní jména;hydronyma;stříbrský region;Stříbro
Keywords in different language: onomastics;toponomastics;hydronyma;region Stribro
Abstract: Název práce je Hydronyma na Stříbrsku. Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části si vymezíme pojmy onomastika, toponomastika, toponyma, pomístní jména a hydronyma. Vysvětlíme si, jak hydronyma zapadají do souvislostí s těmito vědními disciplínami. Dále si rozdělíme hydronyma na vodu tekoucí a stojatou. Zjistíme informace o stříbrském regionu a o městě Stříbře. V praktické části si sebraná hydronyma rozdělíme podle jazykové charakteristiky, slovních druhů, podle slovotvorné charakteristiky a podle sémantických skupin. Zjistíme, kde se dané hydronymum nachází a jak vznikl jeho název. Také zjistíme, z kolika slov se skládá název daných vod- název jednoslovný, dvojslovný, trojslovný. Zda se v jeho názvu objevuje slovo identifikující objekt (potok, rybník). Hydronyma si lokalizujeme na mapě.
Abstract in different language: The title of the thesis is Hydronyma at Stříbrsko. It includes practical and teoretical parts. The theoretical section defines notions of Onomastics, toponomastics, toponyma, local names and hydronyma. Also, there will be explained how hydronyma fits into the context of these scientific disciplines. Next is dividing hydronyma into flowing water and standing water. After that will be found out an information about the city and a region Stribro. In the practical part will be separated the collected hydronyma into linguistic characteristics, parts of speech, characteristics of creating words and finally into semantic groups. It will be detected where the hydronymum is located and how the name was created. Also will be determined how many words is needed for building the word ? single word, double word or triple word. Then, whether in the name is included a word that identifies the object (stream, pond). Hydronyma will be localized on the map.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Hodonicka.pdfPlný text práce665,06 kBAdobe PDFView/Open
hodonicka3.pdfPosudek vedoucího práce632,42 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).hodonicka3.pdfPosudek oponenta práce34,05 kBAdobe PDFView/Open
hodonicka.pdfPrůběh obhajoby práce166,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.