Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová, Helena
dc.contributor.authorZelenka, Jaroslav
dc.contributor.refereeFenclová, Marie
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:41:05Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:41:05Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45819
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4506
dc.description.abstractPráce přináší globální pohled na Belgii pro potřeby studentů CJKP (Cizí jazyky pro komerční praxi). Popisuje postavení francouzského jazyka na území Belgie, jakož i aktuální situaci v Belgii a důvody a možná řešení politické krize. Déle porovnává rozpad Československa s eventuálním rozpadem Belgie.cs
dc.format43 s. (63 755 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectBelgiecs
dc.subjectpolitická krizecs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectfrancouzštinacs
dc.subjectjazyková specifikacs
dc.subjectvícejazyčné státycs
dc.titleSpecifika francouzského jazyka v Belgiics
dc.title.alternativeSpecific problems related to the reality of Belgium todayen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra románských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis propose a global view on Belgium for the needs of students of CJKP (Foreign languages for commercial pourposes). It describes the position of French language on the Belgian territory as well as the current situation in Belgium and the reasons and possible solutions of the political crisis. Furthermore it compares the division of Czechoslovakia with the eventual division of Belgium.en
dc.subject.translatedBelgiumen
dc.subject.translatedpolitical crisisen
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedfrenchen
dc.subject.translatedlinguistic specificsen
dc.subject.translatedmultilingual statesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav Zelenka - Bakalarska prace.pdfPlný text práce822,96 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek vedoucího práce369,03 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPosudek oponenta práce338,17 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce313,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.