Název: Sloveso a jeho osobní slovesné způsoby v současné francouzštině
Další názvy: Verb and his personal moodes in contemporary French
Autoři: Brabcová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Horová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4507
Klíčová slova: Sloveso a slovesné způsoby obecně;oznamovací způsob;podmiňovací způsob;rozkazovací způsob;subjonctif;analýza francouzských textů
Klíčová slova v dalším jazyce: The verb and his personal moods in general;indicative mood;conditional mood;subjonctive;imperative mood;the analyse of french textes
Abstrakt: Práce je psaná ve francouzském jazyce a je rozdělěná do dvou částí. První část je teoretická, zabývá se slovesnými způsoby a je doplněna příklady, které byly vyhledány na internetu. Druhá část je praktická a zabývá se analýzou francouzských novinových článků.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is written in french language. It is divided in two parties, the first one deals with moods and for every mood is given an example, which was searched at the internet, the second part, the practical one deals with the analysis of french journalistic articles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Brabcova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0007.PDFPosudek vedoucího práce683,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0008.PDFPosudek oponenta práce376,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0009.PDFPrůběh obhajoby práce220,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.