Název: 80. léta 20. století ve Francii: Krize a její odraz ve francouzském filmu
Další názvy: The 80's of the 20th century in France: Crisis and its reflection in the French film
Autoři: Černohousová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Černíková, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4509
Klíčová slova: krize;Francie;film;80. léta 20. století;znárodňování;decentralizace;Mitterand;Giscard;kohabitace;prezidentské volby
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;France;film;the 80's of the 20th century;nationalization;decentralization;Mitterand;Giscard;cohabitation;presidential elections
Abstrakt: Tato práce se zabývá krizí, která nastala ve Francii v 80. letech 20. století. Popisuje příčiny krize a politickou a ekonomickou situaci ve Francii v 80. letech. Zejména se soustřeďuje na prezidentské volby v roce 1981 a reformy jako znárodňování a decentralizace. Také pojednává o novince v politickém životě - kohabitaci. Následně analyzuje filmy natočené během daného období, představuje konkrétní odrazy krize a poskytuje k nim komentáře. Jedná se o filmy Tchao pantin, Tenue de soirée a Les Fugitifs.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the crisis which occured in France during the 80's of the 20th century. It describes the causes of the crisis and the political and economic situation in France in the 80's. It focuses mainly on the presidential elections in 1981 and great reforms as the nationalization and the decentralization. It also treats on a novelty in the political life - the cohabitation. Subsequently it analyzes the films made during given period, presents concrete reflections of the crisis and provides commentaries on them. These films are Tchao pantin, Tenue de soirée and Les Fugitifs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Cernohousova.pdfPlný text práce436,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0004.PDFPosudek vedoucího práce359,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0005.PDFPosudek oponenta práce405 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PDF(1).File0005.PDFPrůběh obhajoby práce405 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4509

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.