Název: Pracovní doba a plat
Další názvy: Working hours and salary
Autoři: Forgáčová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4511
Klíčová slova: plat;výše platu;druhy platu;pracovní doba;úprava pracovní doby;přesčasové hodiny;snižování pracovní doby;práce na plný úvazek;práce na částečný úvazek;placená dovolená;výplata;způsob vyplácení;výplatní páska;nevyplácení mzdy
Klíčová slova v dalším jazyce: salary;salary amount;kind of salary;working hours;arrangement of working hours;overtime hours;working hours reducing;full-time job;part-time job;paid leave;wages;way of payout;wage slip;unpaid salary
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Pracovní doba a mzda má za cíl definovat odborné názvosloví z této oblasti, vysvětlit význam těchto výrazů a představit důležitá ustanovení týkající se pracovní doby zaměstnanců ve Francii a jejich práv a povinností z toho vyplývajících. Práci tvoří pět základních kapitol. Studie ve svém celku ukazuje souvislost mezi pracovní dobou a odměňováním zaměstnance a zároveň odhaluje složitost problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of bachelor thesis "Working hours and salary" is to define a special terminology from this domain, explain meaning of these expressions and present important enactments relating to working hours of employees in France and their rights and obligations. Thesis is composed of five basic chapters. The whole essay in general shows connection between working hours and remuneration of employee and revel the complexity of this issue at the same time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Forgacova Jana.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0006.PDFPosudek vedoucího práce216,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0007.PDFPosudek oponenta práce606,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0008.PDFPrůběh obhajoby práce326,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.