Title: Daňový systém ve Francii
Other Titles: The tax system in France
Authors: Ludvíková, Nikola
Advisor: Horová, Helena
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4514
Keywords: fiskální politika;Francie;historie;přímá daň;nepřímá daň;glosář
Keywords in different language: fiscal policy;France;history;direct tax;indirect tax;glossary
Abstract: Cílem této práce je obeznámit čtenáře se současným daňovým systémem ve Francii a především vypracovat tematický glosář obsahující obtížné výrazy z oblasti daňové problematiky. Práce je rozdělena na 5 hlavních částí, jejichž obsahem je historie daní, objasnění základních pojmů z oblasti daní, analýza přímých a nepřímých daní a v neposlední řadě výše zmíněný glosář.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to familiarize the readers with the current tax system in France and to compile a thematic glossary containing difficult terms used in the area of fiscal policy. The thesis is divided into five main parts which contain history of taxes, explanation of main terms of fiscal policy, analysis of direct and indirect taxes and last but not least the glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ludvikova_2012.pdfPlný text práce437,08 kBAdobe PDFView/Open
File0004.PDFPosudek vedoucího práce357,86 kBAdobe PDFView/Open
File0005.PDFPosudek oponenta práce368,88 kBAdobe PDFView/Open
File0006.PDFPrůběh obhajoby práce216,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.