Název: O feminizaci názvů povolání ve Francii
Další názvy: About the feminization of nouns of profession in France
Autoři: Márová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4515
Klíčová slova: feminizace;morfologická pravidla;syntaktická pravidla;inzerát;webové stránky
Klíčová slova v dalším jazyce: feminization;morphological rules;syntactic rules;advertisement;website
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zobrazit aktuální situaci feminizace názvů povolání pomocí analýzy inzerátů z francouzských webových stránek zaměřených na nabídku práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to show the current situation of the feminization of nouns of professions by analysing the advertisements found on French website specializing in job vacancies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Lucie Marova.pdfPlný text práce545,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0001.PDFPosudek vedoucího práce563,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0002.PDFPosudek oponenta práce333,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce204,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4515

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.