Title: O feminizaci názvů povolání ve Francii
Other Titles: About the feminization of nouns of profession in France
Authors: Márová, Lucie
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4515
Keywords: feminizace;morfologická pravidla;syntaktická pravidla;inzerát;webové stránky
Keywords in different language: feminization;morphological rules;syntactic rules;advertisement;website
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zobrazit aktuální situaci feminizace názvů povolání pomocí analýzy inzerátů z francouzských webových stránek zaměřených na nabídku práce.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to show the current situation of the feminization of nouns of professions by analysing the advertisements found on French website specializing in job vacancies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Lucie Marova.pdfPlný text práce545,79 kBAdobe PDFView/Open
File0001.PDFPosudek vedoucího práce563,9 kBAdobe PDFView/Open
File0002.PDFPosudek oponenta práce333,2 kBAdobe PDFView/Open
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce204,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.