Název: Alliance française v Čechách a na Moravě se zvláštním zaměřením na západní Čechy
Další názvy: French alliance in Bohemia and Moravia with a special focus on west Bohemia
Autoři: Mužíčková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Fenclová, Marie
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4516
Klíčová slova: francouzská aliance;založení;vývoj;jazykové a kulturní aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: french alliance;establishment;development;linguistic and cultural activities
Abstrakt: Tato práce se zabývá Francouzskou aliancí. Jejím původem a šířením po světě, dále Francouzskými aliancemi v České republice a jejich jazykovými a kulturními aktivitami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concentrated on Franch alliance. Describes its origine, its expansion and the activities of French alliances in Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Muzickova Nikola.pdfPlný text práce490,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0010.PDFPosudek vedoucího práce367,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0011.PDFPosudek oponenta práce356,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce258,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.