Title: Alliance française v Čechách a na Moravě se zvláštním zaměřením na západní Čechy
Other Titles: French alliance in Bohemia and Moravia with a special focus on west Bohemia
Authors: Mužíčková, Nikola
Advisor: Fenclová, Marie
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4516
Keywords: francouzská aliance;založení;vývoj;jazykové a kulturní aktivity
Keywords in different language: french alliance;establishment;development;linguistic and cultural activities
Abstract: Tato práce se zabývá Francouzskou aliancí. Jejím původem a šířením po světě, dále Francouzskými aliancemi v České republice a jejich jazykovými a kulturními aktivitami.
Abstract in different language: This thesis is concentrated on Franch alliance. Describes its origine, its expansion and the activities of French alliances in Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Muzickova Nikola.pdfPlný text práce490,96 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek vedoucího práce367,12 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPosudek oponenta práce356,32 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce258,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.