Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová, Helena
dc.contributor.authorSimulíková, Martina
dc.contributor.refereeFenclová, Marie
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:41:10Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:41:10Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4518
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je obeznámit čtenáře se základní lexikologickou problematikou a následně ukázat lexikologické jevy v autentických textech. Teoretická část práce je věnována především lexikálním vztahům mezi slovy a způsobům obohacování slovní zásoby. Obdobně je strukturována i praktická část, v níž jsou texty analyzovány z těchto dvou rozdílných hledisek. V závěru práce se pak nachází glosář lexikologických pojmů používaných při analýze.cs
dc.format70 s. (90 118 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlexikologiecs
dc.subjectlexikoncs
dc.subjectlexikální soudržnostcs
dc.subjecttvorba slovcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectglosářcs
dc.titleLexikologická analýza francouzského textucs
dc.title.alternativeLexicological analysis of French texten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra románských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to acquaint readers with lexicological issues and to show subsequently lexicological phenomenons in authentic texts. The theoretical part is dedicated mainly to lexical cohesion between words and to ways of vocabulary enrichment. The practical part is structured similarly - the texts are analysed from these two different points of view. In the end of the thesis, there is a glossary of lexicological terms used during the analysis.en
dc.subject.translatedlexicologyen
dc.subject.translatedlexiconen
dc.subject.translatedlexical cohesionen
dc.subject.translatedword formationen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedglossaryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simulikova Martina.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
File0019.PDFPosudek vedoucího práce401,44 kBAdobe PDFView/Open
File0020.PDFPosudek oponenta práce320,06 kBAdobe PDFView/Open
File0021.PDFPrůběh obhajoby práce346,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.