Title: Průmysl kraje Auvergne (studie se slovníčkem)
Other Titles: Industry of Auvergne (study with a glossary)
Authors: Syrovátka, Jan
Advisor: Fenclová, Marie
Referee: Horová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4520
Keywords: průmysl;produkt;Auvergne;region;přírodní zdroje
Keywords in different language: industry;product;Auvergne;region;natural resources
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce na téma "Industrie en Auvergne" je představení průmyslu tohoto regionu z různých úhlů pohledu. Z hlediska současnosti je region Auvergne nejdříve představen jako celek, kde jsou poskytnuty základní údaje charakterizující tuto oblast. Konkrétnější informace o průmyslové situaci Auvergne jsou obsaženy v kapitolách věnujících se jednotlivým částem regionu, takzvaným departmánům. V práci jsou vyzdvihnuty silné stránky průmyslových aktivit, avšak zároveň nejsou opomenuty ani nezanedbatelné slabiny, které bezprostředně ovlivňují jak obyvatelstvo, tak region jako celek. Nejvýznamnějším bodem průmyslových aktivit regionu Auvergne je bezpochyby jeho hlavní město Clermont-Ferrand, které je zároveň i největším městem celého regionu. Jakožto hlavní sídlo světoznámého koncernu Michelin, stává se tato oblast, zabývající se zpracováváním kaučuku, nejvýznamnějším výrobcem na světě. Dalším artiklem, kterým region vyniká, je potravinářský průmysl. Produkty oceněné nejvyššími známkami kvality mohou být vyráběny právě zde, díky přívětivým podmínkám. Aby region Auvergne naplno využil svých bohatství, je velice důležitou součástí průmyslových aktivit i vývoz jeho produktů, kterému se taktéž věnuje podrobněji jedna z kapitol. Pro optimalizaci a maximální využití všech svých možností se průmyslové podniky v regionu spojují v rámci důmyslného systému, který zajišťuje jejich vyšší konkurenceschopnost na trhu. V práci není opomenut ani historický vývoj průmyslových aktivit Auvergne, ovlivněný historickými událostmi. Celá práce je vhodně doplněna tematickým glosářem, který obsahuje výrazy, které mohou i běžnému čtenáři, nezasvěcenému do tohoto odvětví, umožnit bezproblémové porozumění danému tématu.
Abstract in different language: The main goal of this paper is to present the industry of Auvergne. The basic information about the region as a whole is given. Then the region is described from the historical point of view. The advantages and also the drawbacks of the industrial activities are mentioned. The capital-Clermont-Ferrand is described as the industrial center of the region. A great importance has the industry of caoutchouc. It is also important to mention the food processing industry. The whole paper is supported by a glossary with terms which may be useful.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Syrovatka BP.pdfPlný text práce537,61 kBAdobe PDFView/Open
File0004.PDFPosudek vedoucího práce342,72 kBAdobe PDFView/Open
File0005.PDFPosudek oponenta práce324,08 kBAdobe PDFView/Open
File0006.PDFPrůběh obhajoby práce227,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.