Název: Průmysl kraje Auvergne (studie se slovníčkem)
Další názvy: Industry of Auvergne (study with a glossary)
Autoři: Syrovátka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Fenclová, Marie
Oponent: Horová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4520
Klíčová slova: průmysl;produkt;Auvergne;region;přírodní zdroje
Klíčová slova v dalším jazyce: industry;product;Auvergne;region;natural resources
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce na téma "Industrie en Auvergne" je představení průmyslu tohoto regionu z různých úhlů pohledu. Z hlediska současnosti je region Auvergne nejdříve představen jako celek, kde jsou poskytnuty základní údaje charakterizující tuto oblast. Konkrétnější informace o průmyslové situaci Auvergne jsou obsaženy v kapitolách věnujících se jednotlivým částem regionu, takzvaným departmánům. V práci jsou vyzdvihnuty silné stránky průmyslových aktivit, avšak zároveň nejsou opomenuty ani nezanedbatelné slabiny, které bezprostředně ovlivňují jak obyvatelstvo, tak region jako celek. Nejvýznamnějším bodem průmyslových aktivit regionu Auvergne je bezpochyby jeho hlavní město Clermont-Ferrand, které je zároveň i největším městem celého regionu. Jakožto hlavní sídlo světoznámého koncernu Michelin, stává se tato oblast, zabývající se zpracováváním kaučuku, nejvýznamnějším výrobcem na světě. Dalším artiklem, kterým region vyniká, je potravinářský průmysl. Produkty oceněné nejvyššími známkami kvality mohou být vyráběny právě zde, díky přívětivým podmínkám. Aby region Auvergne naplno využil svých bohatství, je velice důležitou součástí průmyslových aktivit i vývoz jeho produktů, kterému se taktéž věnuje podrobněji jedna z kapitol. Pro optimalizaci a maximální využití všech svých možností se průmyslové podniky v regionu spojují v rámci důmyslného systému, který zajišťuje jejich vyšší konkurenceschopnost na trhu. V práci není opomenut ani historický vývoj průmyslových aktivit Auvergne, ovlivněný historickými událostmi. Celá práce je vhodně doplněna tematickým glosářem, který obsahuje výrazy, které mohou i běžnému čtenáři, nezasvěcenému do tohoto odvětví, umožnit bezproblémové porozumění danému tématu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this paper is to present the industry of Auvergne. The basic information about the region as a whole is given. Then the region is described from the historical point of view. The advantages and also the drawbacks of the industrial activities are mentioned. The capital-Clermont-Ferrand is described as the industrial center of the region. A great importance has the industry of caoutchouc. It is also important to mention the food processing industry. The whole paper is supported by a glossary with terms which may be useful.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Syrovatka BP.pdfPlný text práce537,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0004.PDFPosudek vedoucího práce342,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0005.PDFPosudek oponenta práce324,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0006.PDFPrůběh obhajoby práce227,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.