Title: Francouzsko-česká gramatická terminologie
Other Titles: French-czech gramatical terminology
Authors: Tolarová, Jana
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4521
Keywords: názvosloví;gramatika;gramatické pojmy;terminologické práce;neologismy;terminologické produkty;tvoření slov;glosář gramatických pojmů
Keywords in different language: terminology;grammar;grammatical terms;terminological work;neologisms;terminological products;word formation;glossary of grammatical terms
Abstract: Tato práce se zabývá francouzským gramatickým názvoslovím neboli terminologií. V teoretické části popisuje terminologii z obecného hlediska a postupy terminologické práce. Dále se věnuje třídění termínů a problémům, které vznikají při jejich překladu do českého jazyka. Hlavní část je tvořena slovníkem nejčastěji používaných gramatických pojmů, které jsou stručně vysvětleny a doplněny několika příklady a českým ekvivalentem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the French grammatical terminology. In theoretical part it describes terminology in general and the methodology of terminological work. It gives some details about the classification of termes and the problems which may come up during the translation of termes into the Czech language. The main part consists of the glossary containing the most common grammatical termes, their brief explanation, a few examples and equivalent in Czech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jana Tolarova 2012.pdfPlný text práce720,91 kBAdobe PDFView/Open
File0004.PDFPosudek vedoucího práce649,52 kBAdobe PDFView/Open
File0005.PDFPosudek oponenta práce477,03 kBAdobe PDFView/Open
File0006.PDFPrůběh obhajoby práce457,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.