Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová, Helena
dc.contributor.authorHartová, Markéta
dc.contributor.refereeVondráková, Sylvie
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:41:03Z
dc.date.available2011-08-22cs
dc.date.available2013-06-19T06:41:03Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-07
dc.identifier46683
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4522
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl představit fungování francouzského systému označení kvality a původu, jež je určen k oficiálnímu hodnocení zemědělských a zemědělskopotravinářských produktů. Tento systém se skládá ze čtyř evropských označení: Chráněného označení původu, Chráněného zeměpisného označení, Zaručené tradiční speciality, Ekologického zemědělství et dvou francouzských označení: Ověřeného označení původu a Label rouge. Závěrečná část práce je věnována konkrétním příkladům produktů chráněných těmito označeními, jež jsou charakteristické pro regiony severní Francie.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectchráněné označení původucs
dc.subjectchráněné zeměpisné označenícs
dc.subjectzaručená tradiční specialitycs
dc.subjectekologické zemědělstvícs
dc.subjectověřené označení původucs
dc.subjectlabel rougecs
dc.subjectzemědělské produktycs
dc.subjectpotravinářské produktycs
dc.subjectsystém označení kvality a původucs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectFranciecs
dc.titlePotraviny s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením regionů severní Franciecs
dc.title.alternativeIndications of Quality and Originen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra románských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work aims to introduce functioning of the French official system of Indications of Quality and Origin, which is used for evaluation of agricultural and agri-food products. This system consists of four European indications: Protected designation of origin, Protected geographical indication, Traditional specialty guaranteed, Ecologic Agriculture and two French indications: Certified designation of origin and Label Rouge. The final section is devoted to specific examples of products covered by these indications, that are characteristic for the regions of Northern France.en
dc.subject.translatedprotected designation of originen
dc.subject.translatedprotected geographical indicationen
dc.subject.translatedtraditional specialty guaranteeden
dc.subject.translatedecologic agricultureen
dc.subject.translatedcertified designation of originen
dc.subject.translatedlabel rougeen
dc.subject.translatedagricultural productsen
dc.subject.translatedfood productsen
dc.subject.translatedindications of quality and originen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedFranceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce740,63 kBAdobe PDFView/Open
File0001.PDFPosudek vedoucího práce383,94 kBAdobe PDFView/Open
File0002.PDFPosudek oponenta práce308,01 kBAdobe PDFView/Open
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce227,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.