Title: Is it impossible to get a job without lying about and selling oneself in CV and covering letter? A comparative analysis of British and American curricula vitae and covering letters
Other Titles: Is it impossible to get a job without lying about and selling oneself in CV and covering letter? A comparative analysis of British and American curricula vitae and covering letters
Authors: Preislerová, Tereza
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4530
Keywords: motivační dopis;životopis;uchazeč;pracovní místo;formy životopisů;struktura;kariéra;zaměstnavatel;pracovní pohovor;profil;zdvořilostní závěrečná fráze
Keywords in different language: motivational letter;CV;applicant;job;forms of CVs;structure;career history;employer;interview;profile;complimentary close
Abstract: Moje bakalářská práce se zaměřuje na životopisy a motivační dopisy a srovnání hlavně těch britských a amerických. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se skládá z kapitol kde popisuji proces získání práce a kde vysvětluji co jsou životopisy a motivační dopisy, kdy se používají a jaké jsou jejich typy. Také se tam nachází základní informace o pracovním pohovoru. V praktické části můžeme najít formy životopisů s příklady a porovnáním a také strukturu životopisu a motivačního dopisu se všemi částmi. Popsala a porovnala jsem jazyk těchto dokumentů a udělala jsem výzkum na základě dotazníku, který je také zahrnut v praktické sekci. Moje práce je aplikovatelná do běžného života, například když někdo hledá práci, protože je tam celý tento proces popsán.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on CVs and covering letters and analysis of mainly British and American ones. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical one. Theoretical part consists of chapters where I am describing the job application process, am explaining what CVs and covering letters are, when they are used and what are their types. There is basic information about the interview, too. In practical part, we can find forms of CVs with examples and comparison and structure of CV and covering letter with all parts. I have described and compared the language of these documents and have done research on the basis of the questionnaire which is also included in practical section. My thesis is applicable to an ordinary life, for example when someone is seeking a job because there is displayed the whole process of it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
VP_Preislerova.pdfPosudek vedoucího práce512,11 kBAdobe PDFView/Open
OP_Preislerova.pdfPosudek oponenta práce206,6 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Preislerova.pdfPrůběh obhajoby práce161,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.