Název: Slavery in the USA and its reflections in literature
Další názvy: Slavery in the USA and its reflections in literature
Autoři: Moulisová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4536
Klíčová slova: otroctví;historie USA;literatura;Chaloupka strýčka Toma
Klíčová slova v dalším jazyce: slavery;history of USA;literature;Uncle Tom´s cabin
Abstrakt: Tato bakalářská práce stručně shrnuje vývoj otrokářského systému ve Spojených státech amerických od jeho počátků až do konce 19. století. Popisuje postupné rozšiřování otroctví, rozdíly mezi otroky a jejich životními podmínkami v různých oblastech a v různých časových úsecích. Tato práce prezentuje tehdejší postoje k otroctví napříč společností - od prezidentů až k obyčejným občanům. Ve druhé části jsou analyzovány dvě knihy, které zastupují dva opačné názory na otroctví. V těchto analýzách se pozornost zaměřuje především na informace relevantní k tématu otroctví, které jsou podrobněji popsány s ohledem na fakta představovaná v této práci.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor?s thesis gives a brief summary of the evolution of the slavery system in the Untited States of America, from its very beginnings to the late 19th century. It describes the gradual expansion of slavery, differences between slaves and their living conditions in different areas and during different time periods. The thesis introduces contemporary attitudes towards slavery across the society - from Presidents to ordinary citizens. In the second part, two books representing opposite views of slavery are analysed. In these books, their attitute towards slavery is examined. References and relations to slavery are highlighted and described in detail with regard to the information presented in this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Slavery in the USA and its reflections in literature - Jana Moulisova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Moulisova.pdfPosudek vedoucího práce917,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Moulisova.pdfPosudek oponenta práce658,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Moulisova.pdfPrůběh obhajoby práce186,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.