Title: Vimperk v období 1968-1989
Other Titles: The town of Vimperk in the period 1968-1989
Authors: Železná, Kateřina
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45375
Keywords: vimperk;socialismus;1968;1969;varšavská smlouva;sametová revoluce
Keywords in different language: vimperk;socialism;1968;1969;warsaw pact;velvet revolution
Abstract: Diplomová práce popisuje dějiny města Vimperk od roku 1968 do roku 1989, což jsou i hlavní mezníky v dějinách Československé republiky. V každé kapitole se práce zaměřuje na společnost, sport, školství a průmysl ve městě Vimperku. Pojednává také o dění při příchodu vojsk Varšavské smlouvy a o stávkách a manifestacích při Sametové revoluci. Práce stručně popisuje i dobu před rokem 1968 a po roce 1989.
Abstract in different language: The diploma thesis describes the history of the town of Vimperk from 1968 to 1989, which are the main milestones in the history of the Czechoslovak Republic. In each chapter we focus on society, sports, education and industry in the city of Vimperk. It also deals with the events of the Warsaw Pact troops and the strikes and demonstrations during the Velvet Revolutions. The work also briefly describes the period before 1968 and after 1989.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vimperk v obdobi 1968-1989.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Zelezna V.pdfPosudek vedoucího práce145,99 kBAdobe PDFView/Open
Zelezna O.pdfPosudek oponenta práce167,43 kBAdobe PDFView/Open
Zelezna P.pdfPrůběh obhajoby práce66,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.