Title: Zprostředkování umění na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Mediation of art at secondary school
Authors: Černá, Hana
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Bláha Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45377
Keywords: výtvarná výchova;zprostředkování umění;distanční výuka;výzkumná sonda;webináře
Keywords in different language: art education;mediation of art;distance education;research probe;webinars
Abstract: Teoretická část této diplomové práce poodhaluje téma umění a jeho vzdělávacího potenciálu, jeho zprostředkování na základní škole a odkrývá i téma distanční výuky společně s ukázkami webinářů výtvarné výchovy. Na konci teoretické části jsou vyzdviženy tři umělecké tendence, které jsou inspiračním zdrojem pro výtvarné činnosti v části praktické. Empirická část obsahuje výzkumný plán, pět online aktivit, výzkumné nálezy a v závěru i jejich interpretaci.
Abstract in different language: The theoretical part of this diploma thesis reveals the topic of art and its educational potential, its mediation in primary school and also reveals the topic of distance learning together with examples of webinars of art education. At the end of the theoretical part, three art tendencies are selected, which are a source of inspiration for artistic activities in the practical part. The empirical part contains a research plan, five online activities, research findings and conclusions and their interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Zprostredkovani umeni na 2. stupni ZS_Hana Cerna .pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Cerna_posudek_V_Uhl Skrivanova.pdfPosudek vedoucího práce932,08 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_posudek_O_Blaha.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce389,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.