Title: Critical Reception of Tennessee William´s Plays on Pilsen Stages
Other Titles: Critical Reception of Tennessee William´s Plays on Pilsen Stages
Authors: Veličková, Zuzana
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4539
Keywords: Tennessee Williams;Thomas Lanier Williams III;kritické přijetí;recepční estetika;Tetovaná růže;Tramvaj do stanice Touha;Sladké ptáče mládí;plzeňská divadelní scéna;americká literatura
Keywords in different language: Tennessee Williams;Thomas Lanier Williams III;critical reception;reader-response criticism;The rose tattoo;A streetcar named desire;Sweet bird of youth;pilsen stages;american literature
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo představit dramatika Tennessee Williamse a provést aplikovaný výzkum recepční estetiky na vybraných hrách, které byly uvedeny na plzeňské scéně. Teoretická část práce se zabývá životem Tennessee Williamse, termíny spojenými s kritikou a recepční estetikou. Získané poznatky byly aplikovány v praktické části. Byla vypracována podrobná analýza a porovnání her Tetovaná růže, Tramvaj do stanice Touha a Sladké ptáče mládí, která potvrdila teorii recepční estetiky. Tato bakalářská práce by mohla posloužit studentům jako podklad pro tvorbu diplomové práce na dané téma nebo široké veřejnosti, aby rozšířila své znalosti o tomto spisovateli a svůj zájem o kulturu.
Abstract in different language: The aim of the bachelor´s thesis was to introduce the playwright Tennessee Williams and to apply critical reception on the chosen plays, performed on Pilsen stages. The theoretical part of the thesis deals with Tennessee Williams´ biography, terms related to criticism and reader-response aesthetics. The obtained findings are applied in practical part. The detailed analyses and comparison of the plays The Rose Tattoo, A Streetcar Named Desire and Sweet Bird of Youth are provided to confirm the theory of reader-response criticism. The bachelor´s thesis might be useful for students to work it out or for the general public to broaden their knowledge of the writer and interest in culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzana Velickova - Critical Reception of Tennessee Williams´ Plays on Pilsen Stages-2012-CJKP-AJ-RJ.pdfPlný text práce353,03 kBAdobe PDFView/Open
VP_Velickova.pdfPosudek vedoucího práce376,87 kBAdobe PDFView/Open
OP_Velickova.pdfPosudek oponenta práce438,37 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Velickova.pdfPrůběh obhajoby práce150,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.