Název: Tři starobabylónské matematické tabulky
Autoři: Bečvářová, Martina
Citace zdrojového dokumentu: Pecha, Lukáš ed. Orientalia antiqua nova XXI, Plzeň, 30. dubna 2021. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 15-36. ISBN 978-80-261-1039-2.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/45415
ISBN: 978-80-261-1039-2
Klíčová slova: starobabylónské tabulky;Starý Babylon;matematické tabulky;geometrie
Klíčová slova v dalším jazyce: the Yale Babylonian Collection;Old Babylon;mathematical tables;geometry
Abstrakt v dalším jazyce: The article analyzes three famous mathematical tablets from the Yale Babylonian Collection (YBC 7290, YBC 7289, and YBC 7302) that come from the Old Babylonian period (i.e. from some time between 1800 and 1600 BC). They show an interesting approach of ancient Babyloni-an mathematicians, scribes, or students to elementary planar geometric shapes (trapezoid, square, and circle). They describe the Old Babylonian calculations of areas, the approximation to the square root of 2 as well as the knowledge of the Pythagorean Theorem and the approx-imation to the value for π.
Práva: © Autoři, Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Orientalia antiqua nova XXI (2021)
Orientalia antiqua nova XXI (2021)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FINAL_verze-19-40.pdfPlný text1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FINAL_verze-1-2_merged.pdfPlný text1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/45415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.