Title: Spočítal ty peníze jen od oka
Other Titles: As a rule of thumb
Authors: Hrdlička, Milan
Citation: HRDLIČKA, M. Spočítal ty peníze jen od oka. Bohemistyka, 2021, roč. 21, č. 1, s. 117-119. ISSN: 1642-9893
Issue Date: 2021
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Wydawnictwo PR
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85101725954
http://hdl.handle.net/11025/45438
ISSN: 1642-9893
Keywords: příslovce;příslovečná spřežka;význam;lingvodidaktika;čeština pro cizzince;předložka
Keywords in different language: adverb;adverbial phrase;meaning;linguodidactics;Czech for foreigners;preposition
Abstract: Příslovečné spřežky se vyznačují jednak pozicí na pomezí mluvnice a slovní zásoby, jednak frazeologizovanou povahou. Jejich základem bývá spojení slova neplnovýznamového (předložky) s plnovýznamovým. Nově vzniklé spojení nabývá zpravidla jiného významu, mnohdy zcela odlišného od původního významu jeho jednotlivých izolovaných komponentů.
Abstract in different language: Adverbial phrases are an intermediate category between grammar and vocabulary; they are phraseological. They are a collocation formed by a synsemantic word (a preposition) and a semantic word. Such collocation has usually a new meaning, which very often fully differs from the original meaning of its isolated components.
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdlička, Spočítal ty peníze jen od oka.pdf746,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD