Title: The Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossary
Other Titles: The Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossary
Authors: Trpáková, Aneta
Advisor: Matta, Ivan
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4546
Keywords: překlad;teorie překladu;úkol překladatele;překladatelské postupy;překladatelské procedury;funkční styly
Keywords in different language: translation;theory of translation;task of translator;translation methods;translation procedures;functional styles
Abstract: Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu. Teoretická část popisuje teorii překladu, úkol překladatele a překladatelské postupy a procedury. V této části jsou také popsány funkční styly. Praktické část zahrnuje překlad 5 vybraných textů, které jsou obohaceny o komentáře a glosáře.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the theory and praxis of translation. Theoretical part presents the theory of translation, the task of translator, translation methods and procedures. Several functional styles are also explained in this part. Practical part deals with the translation of 5 selected texts. Each text is supported by the commentary and glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Aneta Trpakova.pdfPlný text práce601,47 kBAdobe PDFView/Open
VP_Trpakova.pdfPosudek vedoucího práce144,11 kBAdobe PDFView/Open
OP_Trpakova.pdfPosudek oponenta práce902,14 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Trpakova.pdfPrůběh obhajoby práce189,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.