Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatta, Ivan
dc.contributor.authorSmrčinová, Blanka
dc.contributor.refereeKumar, Alok
dc.date.accepted2012-05-28
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:25Z-
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:25Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4548
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá porovnáním užití vztažných vět v současných anglických textech. Důležitou částí práce je analýza vztažných vět v britské a americké angličtině, která je provedena formou jednoduchých tabulek náležících každé analyzované větě. Předmětem analýzy je především volba vztažného zájmene, typ vztažné věty a její umístění. Analyzované texty byly vybrány ze známých zpravodajských portálů. Celkově byly použity 2 současné texty v britské angličtině a 2 současné texty v americké angličtině. Hlavním cílem této práce je ukázat aktuální rozdíly vztažných vět, jejich změny a tendence v užívání v anglickém jazycecs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45002-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvztažná větacs
dc.subjectvztažné zájmenocs
dc.subjectsoučasný textcs
dc.subjectvztažné příslovcecs
dc.titleThe Analysis of Relative Clauses in Contemporary Business Textscs
dc.title.alternativeThe Analysis of Relative Clauses in Contemporary Business Textsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor´s thesis concerned with the comparison of the use of relative clauses in the contemporary English texts. The important part is the analysis of relative clauses in the British and American English in the form of the simply tables pertaining for the each analysed sentence. The objects of the analysis are in particular the choice of the relative pronoun, the type of the relative clause and its location. The analysed texts have been chosen from the fundamental news portals. To all appearance, 2 contemporary texts in the British English and 2 contemporary texts in the American English have been used. The main goal of this thesis is to present the current differences of relative clauses and its changes and tendency in use of the English language.en
dc.subject.translatedrelative clauseen
dc.subject.translatedrelative pronounen
dc.subject.translatedcontemporary texten
dc.subject.translatedrelative adverben
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smrcinova_BP.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
VP_Smrcinova.pdfPosudek vedoucího práce145,21 kBAdobe PDFView/Open
OP_Smrcinova.pdfPosudek oponenta práce69,71 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Smrcinova.pdfPrůběh obhajoby práce163,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.