Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaisová, Eva
dc.contributor.authorJanáčková, Jana
dc.contributor.refereeVelkoborská, Kamila
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:07Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:07Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45165
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4554
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá pronominálními a nominálními formami oslovení, zahrnuje různé jazyky a kulturně podmíněné konvence. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a každá z těchto kapitol rozebírá odlišné aspekty, týkající se tohoto tématu. Zmíněny jsou také kulturně podmíněné komunikační projevy. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit užívání forem oslovení v rámci rozdílných jazyků a tím ulehčit porozumění národním stereotypům. Výsledky provedeného výzkumu utváří celou práci; obsaženy jsou také poznámky, výpovědi a/nebo názory respondentů.cs
dc.format50 s. (62 751 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpronominální oslovenícs
dc.subjectnominální oslovenícs
dc.subjectzdrobnělinycs
dc.subjectuspořádání firmycs
dc.subjectinterkulturní komunikacecs
dc.subjectkulturní postojecs
dc.subjectvliv angličtinycs
dc.subjectdotazníkcs
dc.titleIntercultural aspects of the communication with a special regard to the business communicationcs
dc.title.alternativeIntercultural aspects of the communication with a special regard to the business communicationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with pronominal and nominal forms of addressing, encompassing various languages and culture bound stereotypes. The thesis is divided into seven chapters, each discussing different aspects of this topic, also mentioning specific national manifestations of communication. The aim of this bachelor thesis is to explain the usage of addressing forms across different languages and hereby ease understanding of national stereotypes. Results of the realized research form the whole thesis; respondents´ notes, statements and/or opinions are included in the thesis as well.en
dc.subject.translatedpronominal addressingen
dc.subject.translatednominal addressingen
dc.subject.translateddiminutivesen
dc.subject.translatedcompany structureen
dc.subject.translatedintercultural communicationen
dc.subject.translatedculture bond attitudesen
dc.subject.translatedinfluence of Englishen
dc.subject.translatedquestionnaireen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis.pdfPlný text práce385,39 kBAdobe PDFView/Open
VP_Janackova.pdfPosudek vedoucího práce236,48 kBAdobe PDFView/Open
OP_Janackova.pdfPosudek oponenta práce237,63 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Janackova.pdfPrůběh obhajoby práce211,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.