Title: The translation of selected texts from the field of social sciences with a commentary and glossary
Other Titles: The translation of selected texts from the field of social sciences with a commentary and glossary
Authors: Stará, Radka
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4560
Keywords: překlad;psychologie;Sigmund Freud;sen;motiv
Keywords in different language: translation;psychology;Sigmund Freud;dream;motive
Abstract: Cílem této bakalářské práce je přeložit text z oblasti společenských věd, konkrétně z psychologie, provést analýzu jak tohoto překladu, tak i původního textu a sestavit glosář z použitých výrazů. Překlad textu je z anglického jazyka do českého. Práce sestává z dvou hlavních částí, části teoretické a praktické. Teoretická část tvoří úvod do teorie překladu, představuje překladatelské postupy a metody, funkční styly, zvláště pak styl odborný, neboť překládaný text je příkladem tohoto stylu. Praktická část obsahuje překlad, analýzu tohoto překladu, rozbor zdrojového textu a glosář složený z odborných výrazů a jejich českých ekvivalentů.
Abstract in different language: The main goal of the bachelor thesis is to translate the text from the field of social sciences, concretely from the field of psychology, to analyze the translation and the source text and to compile a glossary from the expressions used in the source text. The text was translated from Englich into Czech. The thesis is divided into two main parts, theoretical and partical part. The theoretical part provides information about the theory of translation, translation procedures and methods, functional styles, especially scientific style, because the text is an example of this kind of style. The practical part includes the translation, its analyses, an analyses of the source text and a glossary which deals with specific expressions and their Czech equivalent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE-pdf.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
VP_Stara.pdfPosudek vedoucího práce236,37 kBAdobe PDFView/Open
OP_Stara.pdfPosudek oponenta práce160,47 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Stara.pdfPrůběh obhajoby práce211,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.