Title: Woodstock Music and Art Fair in film and literature - the emblem of the hippy counterculture
Other Titles: Woodstock Music and Art Fair in film and literature - the emblem of the hippy counterculture
Authors: Menclová, Kateřina
Advisor: Šimáčková, Vladana
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4567
Keywords: hippies;komunita;hudební festival;láska;svoboda;protiválečné protesty
Keywords in different language: hippies;community;music festival;love;freedom;anti-war protests
Abstract: Práce se zabývá důležitostí Woodstocku - festivalu umění a hudby - pro hnutí hippies. Jsou zde vyzdviženy vybrané aspekty této kulturně-politické události spolu s rozmanitými postoji přímých i nepřímých účastníků. Práce rovněž obsahuje úvod do politického a sociologického kontextu, charakterizaci hnutí hippies, oblasti, ve kterých se aktivně projevilo a shrnutí dopadu tohoto fenoménu na současnost.
Abstract in different language: The thesis is concerned with the importance of the Woodstock Music and Art Fair for the hippy counterculture. It investigates several chosen aspects of this cultural and political event together with diverse standpoints of both direct and indirect participants. It also contains a brief political and sociological background, characterization of the hippy movement, areas of its activism and its impact on the present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Woodstock Music and Art Fair in film and literature - the emblem of the hippy counterculture.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
VP_Menclova.pdfPosudek vedoucího práce200,76 kBAdobe PDFView/Open
OP_Menclova.pdfPosudek oponenta práce882,47 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Menclova.pdfPrůběh obhajoby práce254,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.