Název: Woodstock Music and Art Fair in film and literature - the emblem of the hippy counterculture
Další názvy: Woodstock Music and Art Fair in film and literature - the emblem of the hippy counterculture
Autoři: Menclová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šimáčková, Vladana
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4567
Klíčová slova: hippies;komunita;hudební festival;láska;svoboda;protiválečné protesty
Klíčová slova v dalším jazyce: hippies;community;music festival;love;freedom;anti-war protests
Abstrakt: Práce se zabývá důležitostí Woodstocku - festivalu umění a hudby - pro hnutí hippies. Jsou zde vyzdviženy vybrané aspekty této kulturně-politické události spolu s rozmanitými postoji přímých i nepřímých účastníků. Práce rovněž obsahuje úvod do politického a sociologického kontextu, charakterizaci hnutí hippies, oblasti, ve kterých se aktivně projevilo a shrnutí dopadu tohoto fenoménu na současnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is concerned with the importance of the Woodstock Music and Art Fair for the hippy counterculture. It investigates several chosen aspects of this cultural and political event together with diverse standpoints of both direct and indirect participants. It also contains a brief political and sociological background, characterization of the hippy movement, areas of its activism and its impact on the present.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Woodstock Music and Art Fair in film and literature - the emblem of the hippy counterculture.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Menclova.pdfPosudek vedoucího práce200,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Menclova.pdfPosudek oponenta práce882,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Menclova.pdfPrůběh obhajoby práce254,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4567

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.