Název: The Translation of Selected Texts Related to Tourist Industry with Commentary and Glossary
Další názvy: The Translation of Selected Texts Related to Tourist Industry with Commentary and Glossary
Autoři: Mlčková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Matta, Ivan
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4568
Klíčová slova: překlad;teorie překladu;techniky překládání;funkční styly;cestovní ruch;překlad v praxi
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;theory of translation;techniques of translation;functional styles;tourist industry;translation in practice
Abstrakt: Tato Bakalářská práce se zabývá překladem vybraných textů z oblasti cestovního ruchu. Je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické části. Teoretická část nabízí základní informace o překládání. Praktická část se zabývá překlad v praxi. Práce obsahuje překlady tří různých textů, z nichž je každý napsán v jiném funkčním stylu. Všechny překlady jsou doplněny komentáři a glosáři.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s theis deals with translation of selected texts from the field of tourist industry. It is divided into two main parts - theoretical and practical part. Theoretical part provides fundamental information about translatology. Practical part deals with translation in practice. There are translations of three different texts and each of them is written in diferent functional style. Every translation is complemented by commentary and glossary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Pavla Mlckova.pdfPlný text práce791,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Mlckova.pdfPosudek vedoucího práce205,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Mlckova.pdfPosudek oponenta práce71,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Mlckova.pdfPrůběh obhajoby práce144,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.