Title: The Translation of Selected Texts Related to Tourist Industry with Commentary and Glossary
Other Titles: The Translation of Selected Texts Related to Tourist Industry with Commentary and Glossary
Authors: Mlčková, Pavla
Advisor: Matta, Ivan
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4568
Keywords: překlad;teorie překladu;techniky překládání;funkční styly;cestovní ruch;překlad v praxi
Keywords in different language: translation;theory of translation;techniques of translation;functional styles;tourist industry;translation in practice
Abstract: Tato Bakalářská práce se zabývá překladem vybraných textů z oblasti cestovního ruchu. Je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické části. Teoretická část nabízí základní informace o překládání. Praktická část se zabývá překlad v praxi. Práce obsahuje překlady tří různých textů, z nichž je každý napsán v jiném funkčním stylu. Všechny překlady jsou doplněny komentáři a glosáři.
Abstract in different language: This Bachelor´s theis deals with translation of selected texts from the field of tourist industry. It is divided into two main parts - theoretical and practical part. Theoretical part provides fundamental information about translatology. Practical part deals with translation in practice. There are translations of three different texts and each of them is written in diferent functional style. Every translation is complemented by commentary and glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pavla Mlckova.pdfPlný text práce791,67 kBAdobe PDFView/Open
VP_Mlckova.pdfPosudek vedoucího práce205,32 kBAdobe PDFView/Open
OP_Mlckova.pdfPosudek oponenta práce71,44 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Mlckova.pdfPrůběh obhajoby práce144,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.