Title: Arabská typografie
Other Titles: Arabic Typography
Authors: Novosadová, Lenka
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Hammam Yousef
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45768
Keywords: arabština;abeceda;psaní;vzdělávání;virtuální průvodce;písmo
Keywords in different language: arabic;alphabet;handwriting;education;virtual guide;font
Abstract: Arabet je projekt, jež slouží jako pomocník pro výuku arabštiny a jejich základních pravidel, které jsou od latinkových abeced naprosto odlišné. Hlavní pilířem práce je stejnojmenný autorský font Arabet Sans, skrze který je demonstrován princip psaní. Důraz je kladen na plynulost, která je arabštině vlastní, a na čitelnost a srozumitelnost, která je právě v začátcích tolik potřebná. Na to taky odkazuje samotný název složen ze slov "Arabic" a "Alphabet". Stěžejní částí práce byl také sběr informací a následný výběr těch, které bych ráda předala do začátků někomu jinému. Atmosféra arabských zemí ovšem nedýchá jen skrze ornamentální charakter písma a informací, ale i z celého vizuálu, který předává nádech okouzlení a tajemna, jenž jsem i já sama při pobytu v těchto zemí zažívala.
Abstract in different language: Arabet is a project which serves as a guide for the basic Arabic language rules and handwriting because it is very different from the typical Latin alphabets. The main pillar of the diploma thesis is the author's font Arabet Sans, which I use as a medium to demonstrate basic principles of Arabic handwriting. The major emphasis is on fluency of the font appearance (which is inherent in Arabic), and also on the letter's legibility and clearness which is so much needed at the beginning of the learning. A key part of the work was also collecting information and then selecting according to the importance and personal interests I wanted to pass on. However, the atmosphere of the Arab countries does not breathe only through the ornamental character of the font. It is also present in the whole visual which covers posters, booklet, and the visualization of the website. This aesthetics passes on a touch of enchantment and mystery which comes from the own feeling I have experienced during my stay in the Arabic countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novosadova_DP2021_teoreticka-cast.pdfPlný text práce8,46 MBAdobe PDFView/Open
Novosadova.pdfPosudek vedoucího práce648,05 kBAdobe PDFView/Open
Novosadova_0.pdfPosudek oponenta práce96,61 kBAdobe PDFView/Open
Novosadova_1.pdfPrůběh obhajoby práce276,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.