Title: Vizuální řešení, propagace kulturní akce - Historicko-kulturně-turistický průvodce po Ledči nad Sázavou a okolí.
Other Titles: Visual solution, propagation of culture event - Historical and cultural tourism guide of Ledeč nad Sázavou and the surrounding area.
Authors: Hotovec, Daniel
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Hudečková, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4586
Keywords: Turistický průvodce;Ledeč nad Sázavou;vektorové ilustrace;mapa;pohled
Keywords in different language: Tourist guide Ledeč Sázavou vector illustration;map;postcard
Abstract: Cílem mé práce je vytvořit publikaci o městě a okolí, která zmapuje vše důležité. Ukázat v ní ty nejdůležitější přírodní a historické památky, popřípadě další zajímavosti. Účelem publikace je ukázat lidem i z jiných koutů republiky, co je v tomto místě zajímavého a nalákat je k návštěvě. Snažil jsem se vytvořit přehledný a účelný design. Chtěl jsem se vyhnout přehnaně modernímu, který by odváděl pozornost od toho důležitého, co v publikaci je. Nečekaným prvkem v publikaci jsou určitě vektorové ilustrace, které jsem vytvořil, podle autorských fotografií. Tímto prvkem jsem se snažil odlišit svoji práci od všech ostatních průvodců. Textovou část publikace jsem získal z knih, které o Ledči vznikly a z internetu. Mezi další části mé bakalářské práce patří design dvou map. Na jedné najdeme město Ledeč a na druhé okolí Ledče. K jejich vytvoření jsem použil opět vektorovou grafiku. Vyznačil jsem v nich všechny důležité památky a zajímavosti. Poslední třetí částí bylo vytvoření propagačních předmětů. Já jsem zvolil pohledy. Na dva pohledy jsem vyobrazil vitráže z ledečského kostela sv. Petra a Pavla a na třetí z nich sgrafito z muzea.
Abstract in different language: The objective of this work is to create a publication about a town and its surrounding which contains all necessary things. I wanted to show the most important natural commemorations and historical monuments and so on. The purpose of the publication is to show people from different parts of the Czech Republic the interesting things in this place and to beguile them to visit. I tried to create a simple and purposeful design. I wanted to avoid the exaggerated modern design which could overshadow the important information in the publication. The vector illustrations are unexpected elements which I created in accordance with my own photographs to differentiate other publications. I acquired the text part of the publication from books that deal with Ledeč nad Sázavou and from the internet. Other parts of my dissertation belong the designs of two maps.. On the first one we can find the town of Ledeč nad Sázavou and on the second one there is the surroundings of the town. I used the vector graphic to create them. I marked all of the important monuments and interests which we can find in the town on the maps. The final part of my work included composing promotional objects (articles). I chose to make postcards. I created 3 designs of them. On two postcards there are pictured of stained glasses form the church of St. Peter and Pavel. And on the third one there is a sgraffito from the museum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cela BK.pdfPlný text práce14,11 MBAdobe PDFView/Open
Hotovec.pdfPosudek vedoucího práce200,1 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Hotovec.pdfPosudek oponenta práce173,41 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Hotovec.pdfPrůběh obhajoby práce121,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.