Title: Koordinovaný vizuální styl neziskové organizace "Člověk v tísni"
Other Titles: Coordinated visual style NGO "People in Need"
Authors: Taušková, Michaela
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Dienstbier, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4589
Keywords: nezisková organizace;značky;slogany
Keywords in different language: non-profit organization;graphic elements;slogans
Abstract: Nezisková organizace Člověk v tísni je humanitární organizace, jejímž cílem je ochrana a podpora v krizových oblastech ve světě. Chtěla jsem, aby se lidé zabývali problémy, zamýšleli se nad nimi, pochopili je. Jako základ jsem zvolila značku v podobě kříže, který ho doprovází. Slogany, které se zde objevují, mají komunikační funkci a doprovází veškeré tiskoviny. Propagační materiály, merkantilní tiskoviny a výroční zpráva se nesou ve stejném duchu, aby společně utvářely celek. Pokusila jsem se vytvořit logo, které by obecně prospěšnou společnost, alespoň jednu z mnoha, mohlo více zviditelnit.
Abstract in different language: Non-profit organization People in Need is a humanitarian organization whose mission is to protect and support people in critical areas around the world. I could reach the proper conclusion, denouement, understanding. I chose in the form of a cross as the basis of the graphic element, which it accompanies. Slogans that appear here have a communication function and all accompany all printed materials. Promotional materials, mercantile and printed annual report will carry the same spirit, so that they work as a whole. I tried to create a logo that would make a non-profit organization, at least one of many, more visible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tauskova_Michaela.pdfPlný text práce5,92 MBAdobe PDFView/Open
Tauskova.pdfPosudek vedoucího práce190,98 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Tauskova.pdfPosudek oponenta práce197,91 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Tauskova.pdfPrůběh obhajoby práce162,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.