Název: Kvalita polotovarů z oceli 18CrNiMo7-6 pro cementovaná ozubená kola ve větrné energetice
Další názvy: Quality of semi-finished steel product 18CrNiMo7-6 of carburized gears for wind energetics
Autoři: Hrdlička, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Oponent: Dostál, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4606
Klíčová slova: cementování ozubených kol;kvalita polotovarů;mikročistota;řádkovitost;velikost austenitického zrna
Klíčová slova v dalším jazyce: carburizing of gears;quality of semi-finished steel products;microcleanness;banding;austenite grain size
Abstrakt: Teoretická část diplomové práce se zabývá větrnou energetikou, druhy převodovek, materiály používanými pro ozubená kola, cementováním a nitrocementováním a napětími a deformacemi. Experimentální část je zaměřena na posouzení vlastností polotovarů z oceli 18CrNiMo7-6 (mikročistota, řádkovitost, velikost austenitického zrna, mikrostruktura a tvrdost HV) a posouzení vlivu chemicko-tepelného zpracování na výslednou strukturu.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the thesis deals with wind energy, types of gears, materials used for gears, carburizing and carbonitriding, stresses and deformations. The experimental part focuses on assessment of the properties of semi-finished products from steel 18CrNiMo7-6 (microcleanness, banding, austenite grain size, microstructure and hardness HV) and assessment of the effect of heat treatment on the resulting structure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Hrdlicka.pdfPlný text práce46,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Hrdlicka.tifPosudek vedoucího práce141,27 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Hrdlicka.tifPosudek oponenta práce93,46 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Hrdlicka.tifPrůběh obhajoby práce47,22 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4606

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.