Název: Role nevládních organizací ve snahách o řešení izraelsko-palestinského konfliktu
Další názvy: The role of NGOs in efforts to solve the Israeli-Palestinian conflict
Autoři: Božovská, Anežka
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4610
Klíčová slova: nevládní organizace;NGOs;Izrael;Palestina;řešení konfliktu
Klíčová slova v dalším jazyce: non-governmental organizations;NGOs;Israel;Palestine;conflict resolution
Abstrakt: Již přes šedesát let trvající izraelsko-palestinský konflikt prošel mnoha fázemi a o jeho řešení usilovala celá řada aktérů různými prostředky. V roce 1993 konečně došlo k zahájení oficiálního mírového procesu, na jehož konci by měl vzniknout samostatný palestinský stát, který by existoval vedle státu izraelského.Mírová jednání jsou vedena na úrovni představitelů obou politických entit ? Státu Izrael a Palestinské samosprávy, někdy je zprostředkovávají či se jich přímo účastní i další státy, mezinárodní organizace či významné osobnosti. Roli v úsilí o vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu se snaží hrát i některé nevládní organizace, ať už svým mírovým aktivismem či násilnými akcemi. Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda tyto nevládní organizace mají potenciál přispívat k řešení konfliktu a zda tak skutečně činní.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this thesis is to examine whether do non-governmental organizations have a role in conflict resolution or not. The hypothesis that they do is based on theories of scholars like Diamond, McDonald, Lederach and Chigas. These scholars claim that in today?s world, there indeed are options open for non-governmental organizations to take part in conflict resolution efforts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2012 Bozovska.pdfPlný text práce850,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bozovska_op.docxPosudek vedoucího práce43,45 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bozovska_opo_DP_ros.docxPosudek oponenta práce40,2 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bozovska.pdfPrůběh obhajoby práce353,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4610

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.