Název: Energetická otázka v politice evropských zemí ? komparativní studie energetické politiky Norska, Nizozemí, Maďarska a Španělska
Další názvy: The energy issue in politics of European countries - comparative study of the energy policies of Norway, Netherlands, Hungary and Spain
Autoři: Mazanec, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4617
Klíčová slova: elektřina;energetická bezpečnost;energetická politika;energetická závislost;Maďarsko;Nizozemí;Norsko;ropa;Španělsko;vztah Evropa-Rusko;zemní plyn
Klíčová slova v dalším jazyce: electricity;energy security;energy policy;energy dependence;Hungary;Netherlands;Norway;oil;Spain;Europe-Russia relationship;natural gas
Abstrakt: Cílem této práce bylo zanalyzovat energetickou politiku čtyř evropských zemí ? Norska, Nizozemí, Maďarska a Španělska. Nejprve jsme si teoreticky vymezili termín energetické bezpečnosti a její roli v politice státu. Následně byl věnován prostor krátkému rozboru energetické politiky EU. Stěžejní část práce se pak skládá ze čtyř kapitol, které podrobně rozebírají aktuální témata, které se vztahují k energetické politice a energetické bezpečnosti čtyř zmíněných zemí. Následuje krátká kapitola v níž je vzájemně srovnána energetická politika všech čtyř zemí a zhodnocena z hlediska teorie energetické bezpečnosti. V závěru práce jsou pak zodpovězeny elementární hypotézy vztahující se k energetické bezpečnosti Evropy, jež byly položeny v úvodu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim od this thesis was to analyze energy policy of four European countries ? Norway, the Netherlands, Hungary and Spain. Firstly, the theoretical background of the term ?energy security? and its role in state policy was defines. Consecutively, the EU energy policy was briefly described. The most importat part of this woek consists of four chapter, which analyze current issues related to energy policy and energy security of the four mentioned countries in detail. The following is a short chapter in which the energy policies of four mentioned countries are compared to each other and also evaluated in terms of the energy security Tudory. In conclusion, the elementar hypotheses related to the energy security of Europe which were laid at the beginning of this work are answered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Lubos Mazanec.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mazanec_ved.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Mazanec_opo.doc.docxPosudek oponenta práce39,84 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Mazanec.pdfPrůběh obhajoby práce183,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.