Title: Energetická otázka v politice evropských zemí ? komparativní studie energetické politiky Norska, Nizozemí, Maďarska a Španělska
Other Titles: The energy issue in politics of European countries - comparative study of the energy policies of Norway, Netherlands, Hungary and Spain
Authors: Mazanec, Luboš
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4617
Keywords: elektřina;energetická bezpečnost;energetická politika;energetická závislost;Maďarsko;Nizozemí;Norsko;ropa;Španělsko;vztah Evropa-Rusko;zemní plyn
Keywords in different language: electricity;energy security;energy policy;energy dependence;Hungary;Netherlands;Norway;oil;Spain;Europe-Russia relationship;natural gas
Abstract: Cílem této práce bylo zanalyzovat energetickou politiku čtyř evropských zemí ? Norska, Nizozemí, Maďarska a Španělska. Nejprve jsme si teoreticky vymezili termín energetické bezpečnosti a její roli v politice státu. Následně byl věnován prostor krátkému rozboru energetické politiky EU. Stěžejní část práce se pak skládá ze čtyř kapitol, které podrobně rozebírají aktuální témata, které se vztahují k energetické politice a energetické bezpečnosti čtyř zmíněných zemí. Následuje krátká kapitola v níž je vzájemně srovnána energetická politika všech čtyř zemí a zhodnocena z hlediska teorie energetické bezpečnosti. V závěru práce jsou pak zodpovězeny elementární hypotézy vztahující se k energetické bezpečnosti Evropy, jež byly položeny v úvodu práce.
Abstract in different language: The main aim od this thesis was to analyze energy policy of four European countries ? Norway, the Netherlands, Hungary and Spain. Firstly, the theoretical background of the term ?energy security? and its role in state policy was defines. Consecutively, the EU energy policy was briefly described. The most importat part of this woek consists of four chapter, which analyze current issues related to energy policy and energy security of the four mentioned countries in detail. The following is a short chapter in which the energy policies of four mentioned countries are compared to each other and also evaluated in terms of the energy security Tudory. In conclusion, the elementar hypotheses related to the energy security of Europe which were laid at the beginning of this work are answered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lubos Mazanec.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Mazanec_ved.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
Mazanec_opo.doc.docxPosudek oponenta práce39,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mazanec.pdfPrůběh obhajoby práce183,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.