Název: Geopolitika ropy Čínské lidové republiky a její postavení ve světě
Další názvy: China and Oil - Geopolitical Activites Leading to China's Energy security
Autoři: Baumruková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4619
Klíčová slova: Čína;ropa;bezpečnost;námořnictvo;závislost;mořská moc
Klíčová slova v dalším jazyce: China;oil;security;navy;dependency;sea power
Abstrakt: Čína je jako druhý největší spotřebitel ropy na světě závislá na ropě. Diplomová práce analyzuje geopolitické aktivity Číny ve snaze zajistit si dostatečné dodávky ropy. Představuje země, ve kterých Čína za tímto účelem operuje a jak její politika ovlivňuje vztahy s jejími sousedními státy a dalšími mocnostmi.
Abstrakt v dalším jazyce: China is the world´s largest oil consumer and is dependent on the oil. This diploma thesis analyzes geopolitical activities of China that led to the oil security. It introduces countries in which China operates for this purpose; and how its policy affects relations with its neighbouring states and other powers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Baumrukova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baumrukova-MVmgr-VED.docxPosudek vedoucího práce39,82 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Baumrukova_op.docxPosudek oponenta práce42,65 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Baumrukova.pdfPrůběh obhajoby práce260,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4619

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.