Název: Vztahy mezi Evropskou unií a Běloruskem v kontextu Východního partnerství
Další názvy: Relations between the European Union and Belarus within the context of Eastern Partnership
Autoři: Hrdá, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4622
Klíčová slova: Bělorusko;běloruská opozice;Evropská unie;evropská politika sousedství;liberální mezivládní přístup;polské předsednictví Radě Evropské unie;maďarské předsednictví Radě Evropské unie;Ruská federace
Klíčová slova v dalším jazyce: Belarus;belarusian opposition;European union;european neighbourhood policy;liberal intergovernmental approach;polish presidency of European union council;hungarian presidency of Council of European union council;Russian federation
Abstrakt: V rámci diplomové práce jsou analyzovány vztahy mezi Evropskou unií a Běloruskem, a to v kontextu Východního partnerství. Bělorusko je zemí nacházející se v geografickém středu Evropy, což mu dává geopoliticky významnou pozici mezi EU a Ruskou federací. Bělorusko si po rozpadu Sovětského svazu snažilo vybudovat multivektorovou zahraniční politiku, která v období let 2009-2012 balancovala více či méně mezi dvěma výše uvedenými stranami. Cílem bylo zjistit, zda Východní partnerství po třech letech svého působení pomocí navázaných vztahů vedlo k vnitropolitické změně uvnitř nedemokratického Běloruska.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis intents to analyze relations between the European Union and Belarus within the context of Eastern Partnership. Belarus is a country situated in the geographical centre of Europe which gives it an important position between the EU and the Russian federation. After the disintegration of the Soviet Union, Belarus tried to establish multi-vector foreign policy which balanced during 2009 - 2012 more or less between the two above mentioned sides. My aim was to find out whether the Eastern Partnership, after three years of its operation through established relations, led to a change in the domestic politics of nondemocratic Belarus.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Hrda - Vztahy mezi Evropskou unii a Beloruskem v kontextu Vychodniho partnerstvi.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrda_dp_ved_mv.docxPosudek vedoucího práce41,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hrda_opo_DPmv.docxPosudek oponenta práce44,75 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hrda.pdfPrůběh obhajoby práce352,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4622

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.