Title: Vztahy mezi Evropskou unií a Běloruskem v kontextu Východního partnerství
Other Titles: Relations between the European Union and Belarus within the context of Eastern Partnership
Authors: Hrdá, Veronika
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4622
Keywords: Bělorusko;běloruská opozice;Evropská unie;evropská politika sousedství;liberální mezivládní přístup;polské předsednictví Radě Evropské unie;maďarské předsednictví Radě Evropské unie;Ruská federace
Keywords in different language: Belarus;belarusian opposition;European union;european neighbourhood policy;liberal intergovernmental approach;polish presidency of European union council;hungarian presidency of Council of European union council;Russian federation
Abstract: V rámci diplomové práce jsou analyzovány vztahy mezi Evropskou unií a Běloruskem, a to v kontextu Východního partnerství. Bělorusko je zemí nacházející se v geografickém středu Evropy, což mu dává geopoliticky významnou pozici mezi EU a Ruskou federací. Bělorusko si po rozpadu Sovětského svazu snažilo vybudovat multivektorovou zahraniční politiku, která v období let 2009-2012 balancovala více či méně mezi dvěma výše uvedenými stranami. Cílem bylo zjistit, zda Východní partnerství po třech letech svého působení pomocí navázaných vztahů vedlo k vnitropolitické změně uvnitř nedemokratického Běloruska.
Abstract in different language: Diploma thesis intents to analyze relations between the European Union and Belarus within the context of Eastern Partnership. Belarus is a country situated in the geographical centre of Europe which gives it an important position between the EU and the Russian federation. After the disintegration of the Soviet Union, Belarus tried to establish multi-vector foreign policy which balanced during 2009 - 2012 more or less between the two above mentioned sides. My aim was to find out whether the Eastern Partnership, after three years of its operation through established relations, led to a change in the domestic politics of nondemocratic Belarus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Hrda - Vztahy mezi Evropskou unii a Beloruskem v kontextu Vychodniho partnerstvi.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Hrda_dp_ved_mv.docxPosudek vedoucího práce41,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hrda_opo_DPmv.docxPosudek oponenta práce44,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hrda.pdfPrůběh obhajoby práce352,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.