Title: Simulace, hra a postmoderní teorie válčení
Other Titles: Simulation, Game and the Postmodern Theory of Warfare
Authors: Kalinič, Petr
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4623
Keywords: swarming;hra;simulace;válčení;manévr;revoluce ve vojenství;strategie
Keywords in different language: swarming;game;simulation;warfare;maneuver;revolution in military affairs;strategy
Abstract: Práce se věnuje postmodernímu vojensko-organizačnímu konceptu swarmingu. Text je členěn na tři samostatné segmenty - akademicko-teoretický (strategický), vojensko-historický (taktický) a herně-simulační (operační). Výchozí hypotéza (že vojenské elity vykazují největší vliv na formování swarmingu) byla falsifikována a bylo dosaženo závěru, že swarming je tvořen konjunkcí všech zkoumaných aktérů s dominantním zastoupením akademických elit, které na formování swarmingu vykazují signifikantní vliv.
Abstract in different language: This paper concentrates on the postmodern military concept of swarming and is divided into three main chapters - the scientific-theoretical (strategic), military-practical (tactical) and game-simulation (operational)segments. The main goal of these segments is to verify the hypothesis of this paper - the military elites have the most profound influence on the development of swarming. According to my analysis, swarming consists of at least three symmetrical components. The most important of them seems to be the scientific-theoretical one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace.pdfPlný text práce700,71 kBAdobe PDFView/Open
Kalinic_ved.docxPosudek vedoucího práce45,47 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kalinic_opo.pdfPosudek oponenta práce376,8 kBAdobe PDFView/Open
Kalinic.pdfPrůběh obhajoby práce194,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.