Název: Simulace, hra a postmoderní teorie válčení
Další názvy: Simulation, Game and the Postmodern Theory of Warfare
Autoři: Kalinič, Petr
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4623
Klíčová slova: swarming;hra;simulace;válčení;manévr;revoluce ve vojenství;strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: swarming;game;simulation;warfare;maneuver;revolution in military affairs;strategy
Abstrakt: Práce se věnuje postmodernímu vojensko-organizačnímu konceptu swarmingu. Text je členěn na tři samostatné segmenty - akademicko-teoretický (strategický), vojensko-historický (taktický) a herně-simulační (operační). Výchozí hypotéza (že vojenské elity vykazují největší vliv na formování swarmingu) byla falsifikována a bylo dosaženo závěru, že swarming je tvořen konjunkcí všech zkoumaných aktérů s dominantním zastoupením akademických elit, které na formování swarmingu vykazují signifikantní vliv.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper concentrates on the postmodern military concept of swarming and is divided into three main chapters - the scientific-theoretical (strategic), military-practical (tactical) and game-simulation (operational)segments. The main goal of these segments is to verify the hypothesis of this paper - the military elites have the most profound influence on the development of swarming. According to my analysis, swarming consists of at least three symmetrical components. The most important of them seems to be the scientific-theoretical one.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prace.pdfPlný text práce700,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalinic_ved.docxPosudek vedoucího práce45,47 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kalinic_opo.pdfPosudek oponenta práce376,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalinic.pdfPrůběh obhajoby práce194,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.