Title: Teorie sociálního liberalismu a možnost jeho uplatnění v České republice
Other Titles: The Theory of Social Liberalism and the Possibility of its Application in the Czech Republic
Authors: Kališ, Vladimír
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4624
Keywords: sociální liberalismus;svoboda;rovnost;příležitosti;spravedlnost;ideáltyp;politické strany;politické programy;Česká republika
Keywords in different language: social liberalism;liberty;equality;opportunities;justice;idealtype;political parties;political programs;Czech republic
Abstract: Předkládaná práce se věnuje politické ideologii sociálního liberalismu. Jejím posláním je rozšíření povědomí o této myšlenkové tradici a prozkoumání možnosti jejího uplatnění v českém stranickém systému. Nejprve je představena politicko-filosofická základna sociálního liberalismu a je vytvořen jeho ideáltyp. Další specifikace je provedena prostřednictvím identifikace evropských sociálně liberálních politických stran a projekci ideáltypu do jejich programatiky. Poslední část práce se věnuje stranickému systému České republiky, promítnutí sociálně liberálních myšlenek do jeho prostředí a sledování prostoru pro působení sociálně liberální politické strany na půdě PSP ČR.
Abstract in different language: This study deals with the political ideology of social liberalism. Its mission is to spread awareness of this thought tradition and explore its application in the Czech party system. First the political-philosophical base of social liberalism is introduced and its idealtype is created. Another specification is made through the identification of European social liberal political parties and projection of the idealtype into their programatic. The last part is devoted to the Czech party system, the projection of social liberal ideas into its environment and monitoring of space for working of social liberal political party on the ground of the Czech Chamber of Deputies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teorie socialniho liberalismu a moznost jeho uplatneni v Ceske republice.pdfPlný text práce705,98 kBAdobe PDFView/Open
Kalis_ved DP.docxPosudek vedoucího práce40,54 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kalis_opo_DP_ros.docxPosudek oponenta práce40,22 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kalis.pdfPrůběh obhajoby práce239,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.