Title: Střední Asie v geopolitice a geostrategii současných velmocí
Other Titles: Geopolitics of Central Asia. Views from the current global powers
Authors: Koutenský, Otakar
Advisor: Šanc, David
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4625
Keywords: střední Asie;Kazachstán;Kyrgyzstán;Tádžikistán;Turkmenistán;Uzbekistán;Ruská federace;Čínská lidová republika;Spojené státy americké;Evropská unie;geopolitika
Keywords in different language: central Asia;Kazakhstan;Kyrgyzstan;Tajikistan;Turkmenistan;Uzbekistan;Russian federation;People's Republic of China;United States of America;European union;geopolitics
Abstract: Tato práce se zabývá geopolitickým vztahem světových velmocí a regionu Střední Asie v období po rozpadu SSSR. Analyzovány jsou čtyři velmoci - Ruská federace, Čínská lidová republika, Spojené státy americké a Evropská unie. Cílem práce je analýza proměn geopolitické orientace velmocí v regionu Střední Asie.
Abstract in different language: This study deals with geopolitical relationship between current global powers and Central Asia region after collapse of the USSR. In this thesis are analyzed four global powers - the Russian Federation, the People's Republic of China, the United States of America and the European Union. Aim of the study is to analyze geopolitical changes of global powers in the Central Asia region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stredni Asie v geopolitice soucasnych velmoci.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Koutensky-MVmgr-VED.docxPosudek vedoucího práce40,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Koutensky_op.docxPosudek oponenta práce45,11 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Koutensky.pdfPrůběh obhajoby práce312,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.