Název: Střední Asie v geopolitice a geostrategii současných velmocí
Další názvy: Geopolitics of Central Asia. Views from the current global powers
Autoři: Koutenský, Otakar
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4625
Klíčová slova: střední Asie;Kazachstán;Kyrgyzstán;Tádžikistán;Turkmenistán;Uzbekistán;Ruská federace;Čínská lidová republika;Spojené státy americké;Evropská unie;geopolitika
Klíčová slova v dalším jazyce: central Asia;Kazakhstan;Kyrgyzstan;Tajikistan;Turkmenistan;Uzbekistan;Russian federation;People's Republic of China;United States of America;European union;geopolitics
Abstrakt: Tato práce se zabývá geopolitickým vztahem světových velmocí a regionu Střední Asie v období po rozpadu SSSR. Analyzovány jsou čtyři velmoci - Ruská federace, Čínská lidová republika, Spojené státy americké a Evropská unie. Cílem práce je analýza proměn geopolitické orientace velmocí v regionu Střední Asie.
Abstrakt v dalším jazyce: This study deals with geopolitical relationship between current global powers and Central Asia region after collapse of the USSR. In this thesis are analyzed four global powers - the Russian Federation, the People's Republic of China, the United States of America and the European Union. Aim of the study is to analyze geopolitical changes of global powers in the Central Asia region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stredni Asie v geopolitice soucasnych velmoci.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutensky-MVmgr-VED.docxPosudek vedoucího práce40,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Koutensky_op.docxPosudek oponenta práce45,11 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Koutensky.pdfPrůběh obhajoby práce312,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.