Title: Analýza volební kampaně při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Other Titles: The Analysis of the Election Campaign at Czech Republic Parliament Elections
Authors: Kratochvíl, Lukáš
Advisor: Ženíšek, Marek
Referee: Ptáčník, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4626
Keywords: volební kampaň v ČR;český volební systém;volby do českého parlamentu v roce 2010;parlamentní volby;politický marketing;profesionalizace a personalizace politiky
Keywords in different language: czech elections campaign;czech electoral system;czech parliament elections 2010;parliamentary elections;political marketing;professionalization and of personalization politics
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou volební kampaně při volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2010. Nejprve jsou představeny základní teoretické koncepty politického marketingu, personalizace a amerikanizace politiky a jsou představena základní specifika českého volebního zákona. Dále jsou představeny volby v roce 2006 a 2009, ve kterých byly ve větší využity metody politického marketinku. Následuje krátký pohled na vnitropolitickou situaci před volbami 2010. Následující kapitola se zabývá samotnou analýzou volební kampaně voleb 2010, přičemž důraz je kladen na aplikaci uvedených teorií z teoretické kapitoly. Závěrečná kapitola analyzuje, proč uspěly ve volbách nové politické subjekty a to na úkor tradičních stran. Práci v závěru doplňuje návrh na ustanovení nové teorie politického marketingu, která nejvíce odpovídá českému prostředí.
Abstract in different language: The theme of this work is the analysis of the Czech Parliament elections in May 2010. The main reason of this work is to introduce the whole process of election and applying the theories of political marketing on the campaign at one. At first I dedicated to the main theories of the political marketing, professionalization and of the personalization politics. In the last part of Chapter one I analysed the rules of elections campaign by law. In the following part of my work I focused on the used theories from Chapter one in Czech Parliament elections 2006 and then I analysed the political situation in the Czech party system from June European elections 2009 to May 2010 ? in this period was the most interesting event, that the early elections was stopped by The Constitutional Court of the Czech Republic stopped. And the on the end of the Chapter three I analysed the elections programs of the standing parties in an elections. In the next chapter I applied the theories from Chapter one on the process of elections 2010. I pointed out, that initiated theories form Chapter two, and we sawed in the Czech Parliament elections too. Ultimately, I have described ideal model of political parties in the direction to political market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
__Analyza volebni kampane pri volbach do Poslanecke snemovny Parlamentu Ceske republiky.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvil_ved.docPosudek vedoucího práce27 kBMicrosoft WordView/Open
Kratochvil, DP - posudek oponenta (Ptacnik).docxPosudek oponenta práce26,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kratochvil.pdfPrůběh obhajoby práce258,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.