Title: Lidská práva v nedemokratických režimech: Případová studie Korejské lidově demokratické republiky
Other Titles: Human Rights in Undemocratic Regimes: Case study of the Democratic People's Republic of Korea
Authors: Kudláčová, Lenka
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4628
Keywords: Korejská lidově demokratická republika;lidská práva;severokorejská politika;Kim Čong-il;Kim Čong-un;mezinárodní společenství
Keywords in different language: Democratic people´s republic of Korea;human rights;North Korean politics;Kim Jong-il;Kim Jong-un;international players
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na lidsko-právní situaci v KLDR v časovém rozpětí posledních deseti let (2001 - 2012). Hlavním cílem práce je poskytnou detailní analýzu lidsko-právních podmínek a Severní Koreji a také najít hlavní příčiny a kořeny porušování lidských práv a to jak z hlediska domácí severokorejské politiky, tak z hlediska přístupu mezinárodního společenství. Pro kontextuální pochopení práce autorka také vložila kapitolu zabývající se teoretickým uchopením konceptu lidských práv. Výše zmíněná analýza je posléze použita na potvrzení či vyvrácení hypotéz práce. Autorka dochází k závěru, že lidsko-právní situace v KLDR v posledních deseti letech zůstává nezměněná a že aktuální lidsko-právní situaci v KLDR ovlivňuje zejména vůle severokorejských vládnoucích elit.
Abstract in different language: This master´s thesis is focused on the human rights situation in the Democratic People´s Republic of Korea (DPRK, North Korea) in the framework of the last ten years (approximately 2001 ? 2012). Its main goal is, firstly, to provide a detailed analysis of the human rights conditions in North Korea and secondly, to find the root-causes of human rights violations, both in domestic North Korean politics and in the approaches of international players. For contextual understanding of the thesis as a whole, the author added a chapter concerning the theoretical conception of human rights as well. The above-mentioned analysis is then used for confirmation or negatiation of the hypotheses of this thesis. First, ?In North Korea, the human rights situation has remained the same in the last ten years?; second, ?The human rights situation in the DPRK is mainly influenced by internal political affairs and by the current adjustment of the political system?; and finally, ?Non-governmental and international non-governmental organizations´ activities in the DPRK that focus on the human rights situation in the DPRK or directly operate in North Korea positively influence the human rights situation in the country?. The author concludes that the human rights situation remains constant in most cases and that the dominant influence on current human rights conditions in North Korea is mainly the result of the will of North Korean political elites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudlacova Lenka diplomova prace 2012.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Kudlacova_dp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce41,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kudlacova_DP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce460,46 kBAdobe PDFView/Open
Kudlacova.pdfPrůběh obhajoby práce207,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.