Title: Problematika oddlužení fyzických osob. Historie a cesta k současné podobě insolvenčního zákona.
Authors: Žáková, Barbora
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Marešová Marcela, JUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46406
Keywords: insolvenční zákon;novela insolvenčního zákona 2019;osobní bankrot;oddlužení fyzických osob;insolvence
Keywords in different language: insolvency act;personal bankruptcy;insolvency act in the czech republic;personal bankruptcy in the czech republic;2019 insolvency act amendment
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje problematice oddlužení fyzických osob v České republice, tak jak je definováno v Insolvenčním zákoně. Vzhledem k faktu, že Insolvenční zákon prošel v roce 2019 novelizací, která se oddlužení fyzických osob významně dotkla, je hlavním cílem práce komparace předchozí a současné právní úpravy tohoto institutu. Práce se rovněž zabývá legislativním procesem, který vedl k přijetí této novelizace, s důrazem na sledování změn zákona dotýkajících se oddlužení fyzických osob. V další části práce je současná právní úprava oddlužení fyzických osob komparována s právní úpravou ve Spojeném království.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to the issue of the personal bankruptcy in the Czech Republic as defined in the Insolvency Act. Given the fact that the Insolvency Act underwent an amendment in the year of 2019, which significantly affected the personal bankruptcy process. The main aim of the thesis is to compare the previous and current legislation of this institute. The thesis also deals with the legislative process that led to the adoption of this amendment, with a focus on monitoring changes in the personal bankruptcy law. In the next part of the thesis the current legal regulation of personal bankruptcy is compared with the legal regulation of personal bankruptcy in the United Kingdom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Barbora Z_a_kova_.pdfPlný text práce956,41 kBAdobe PDFView/Open
Zakova-1.doc.pdfPosudek vedoucího práce41,91 kBAdobe PDFView/Open
Zakova-2.pdfPosudek oponenta práce442,54 kBAdobe PDFView/Open
Zakova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce263,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.