Title: Hamiltonovské problémy a jejich obarvené varianty
Other Titles: Hamiltonian problems and their color variants
Authors: Sosnová, Kateřina
Advisor: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Teska Jakub, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46417
Keywords: hamiltonovské grafy;barvení;orientované grafy;neorientované grafy
Keywords in different language: hamiltonian graphs;colouring;oriented graphs;non-oriented graphs
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Hamiltonovskými problémy a jejich obarvenými variantami. Práce se zaměřuje na podmínky, za kterých je graf hamiltonovský. A to jak pro neorientované, tak orientované varianty. V poslední kapitole je zmíněna i struktura grafů bez určitých typů kružnic.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Hamiltonian problems and their coloured variants. The thesis focuses on the conditions under which the graph is Hamiltonian. Both for non-oriented and oriented variants. The last chapter also mentions the structure of graphs without certain types of circles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SOSNOVA_Katerina.pdfPlný text práce529,29 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sosnova.pdfPosudek vedoucího práce624,8 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sosnova.pdfPosudek oponenta práce373,28 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Sosnova.pdfPrůběh obhajoby práce204,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.